Vreemdelingenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vreemdelingenpaspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Storing productie vreemdelingendocumenten

Er is een storing in het productieproces van vreemdelingendocumenten. Daardoor worden vreemdelingendocumenten die vanaf 19 juli zijn aangevraagd, niet op tijd aan de gemeente Rotterdam geleverd.
De productie start naar verwachting weer op 5 augustus.
U kunt wel een aanvraag doen. Maar het document ligt niet na 5 werkdagen voor u klaar.

U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.

U komt persoonlijk naar de balie voor de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden. Maak online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Afhalen of bezorgen

1. U kiest voor bezorgen. Meld aan de baliemedewerker dat u voor bezorgen kiest.
U krijgt uw paspoort op het door u gekozen adres.

2. U kiest voor afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Verlengen

U kunt uw vreemdelingenpaspoort niet verlengen. Als het verlopen is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Uw nieuwe paspoort heeft een nieuwe einddatum en een nieuw nummer.

Hoe werkt het?

 • bij de stadswinkel ondertekent u tijdens de 1e afspraak een aanvraagformulier
 • het ondertekende formulier, een begeleidende brief en de andere documenten worden voor advies verzonden naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
 • daarna gaat het formulier, als het nodig is, naar het ministerie van Buitenlandse zaken
 • u krijgt bericht als het advies van de organisaties bij de gemeente ontvangen is. De gemeente informeert u hierover
 • bij positief advies wordt u uitgenodigd voor een 2e afspraak om de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort verder in te dienen
 • u betaalt tijdens de 2e afspraak
 • tijdens de 2e afspraak kunt u ook aangeven of u tegen betaling een spoedaanvraag wilt indienen
 • bij een gewone aanvraag kunt u het vreemdelingenpaspoort na een week zonder afspraak afhalen. Een spoedaanvraag kunt u de volgende werkdag afhalen

Geldigheid

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Het paspoort is overal ter wereld geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit hebt.

Vreemdelingenpaspoort 2022
Het vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig € 57,30
Spoedkosten € 51,60

Vreemdelingenpaspoort kopen met AOWtegoed of jeugdtegoed

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een vreemdelingenpaspoort kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOWtegoed of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOWtegoed of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

U neemt mee naar de afspraak:

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Uw geldig verblijfsdocument.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Het interview (1e gehoor of nader gehoor) van de IND.
 • Bewijsstukken dat u geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd.
 • Er zijn 4 landen waarvan burgers niet eerst naar de eigen overheid hoeven te gaan voor een vreemdelingenpaspoort. Dit zijn Liberia, Sierra Leone, Somalië en Guinee (Guinee Bissau is geen uitzonderingsland).
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen aan de balie. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.

Vreemdelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring dat de ouder(s) of gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) of gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige, ook een baby, aanwezig zijn.

De aanvraag duurt minimaal 8 weken.

 • iedere vreemdeling die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam
 • die in het bezit is van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd en
 • die geen reisdocument van een ander land kan krijgen of wanneer hij of zij kan aantonen dat dit niet van hem of haar kan worden gevraagd

Hier staat een globale opsomming van de regels. Er wordt dus niet ingegaan op uitzonderingen!

Het reisdocument voor vreemdelingen is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de houder de nationaliteit bezit.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Personen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Personen met een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen een aanvraag doen voor een vreemdelingenpaspoort:

 • personen met een verblijfsvergunning regulier die geen nationaliteit hebben (staatloos), hebben recht op een vreemdelingenpaspoort
 • personen met een vreemde, onbekende of vermoedelijke nationaliteit hebben vooraf toestemming nodig van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken

Bent u uw vreemdelingenpaspoort kwijt, dan moet u de vermissing melden bij 1 van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Vermissing (gestolen of kwijt)

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden. U kunt ook uw kwijtgeraakte document in de landelijke zoekmachine opzoeken. Uw gevonden reisdocument krijgt u nooit terug. Dit document wordt vernietigd om misbruik te voorkomen.

In de stadswinkel vult u een verklaring van vermissing in. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Kunt u het oude document niet laten zien door diefstal? Dan neemt u het door de politie gemaakte proces-verbaal mee.

Beschadiging

Als uw paspoort beschadigd is, dan kunt u een nieuw document aanvragen. Door het vaak of lang doorbuigen van een paspoort kan het document worden beschadigd. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document. Bijvoorbeeld door het niet in de achterzak van een broek op te bergen.

Vermiste document teruggevonden

Heeft u een paspoort als vermist opgegeven? Dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden. Heeft u al een nieuwe aanvraag gedaan, dan kunt u de aanvraag niet afzeggen. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie. Dan kan hiervan een aantekening worden gemaakt.