Vergunning inname openbare grond
Gepubliceerd op: 05-12-2018
Geprint op: 28-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-inname-openbare-grond/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u op of boven de openbare weg voorwerpen plaatsen, dan heeft u een vergunning inname openbare grond nodig.

Bijvoorbeeld:

 • reclamezuilen en billboards plaatsen
 • reclame uitingen aanbrengen aan bijvoorbeeld lichtmasten of op steigerdoek
 • straatmeubilair of fietsenstalling plaatsen
 • plaatsen van een brievenbus, vlaggenmast of banieren
 • plaatsen plantenbakken
 • aanbrengen van feestelijke aankleding of versiering
 • spandoek ophangen

Onder het kopje 'meer informatie' leest u wanneer u geen vergunning nodig heeft en ook of u misschien nog andere vergunningen nodig heeft.

Particulier

U vraagt de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. U logt als particulier in met uw DigiD.

Bedrijven

U vraagt de vergunning online aan met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Gaat u op de openbare weg tijdelijk voorwerpen plaatsen die alleen met het bouwen, slopen of werkzaamheden te maken hebben, dan moet u een  vergunning gebruik van de weg voor (bouw)werkzaamheden  aanvragen.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • het tijdelijk plaatsen van een steiger of andere materialen of voorwerpen op de stoep
 • het inrichten van een werkterrein (bouwplaats) op de openbare weg voor opslag van bouwstoffen en het plaatsen van keten, loodsen, enzovoort.

Soms heeft u behalve de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning inname openbare grond ook een omgevingsvergunning voor bouwen nodig.

Wanneer geen vergunning nodig?

 • u heeft geen APV vergunning inname openbare grond of gebruik van de weg nodig als u al een vergunning heeft voor een evenement, een terras bij een horecagelegenheid of een standplaats
 • voor uitstallingen van winkelwaren gelden bijzondere regels, zie artikel 2:10 lid 3 van de APV

Ook zijn er situaties die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. De situaties waarbij geen vergunning nodig is, vindt u in het Aanwijzingsbesluit vergunningvrij plaatsen.

In 2022 betaalt u € 46,60 voor de behandeling van uw aanvraag vergunning openbare grond.

Daarnaast betaalt u ook precariobelasting. Dit bedrag is afhankelijk van de afmetingen.

U vult uw aanvraag in via de knop “vergunning aanvragen”.
De volgende gegevens moet u meesturen:

 • situatietekening met adresaanduiding van de locatie en in gebruik te nemen oppervlakte in m2
 • omschrijving van de in gebruik te nemen openbare grond of weg
 • omschrijving (met foto of tekening) van het betreffende aan te brengen object
 • algemene omschrijving van de activiteit waarvoor u de openbare grond in wilt nemen
 • de procedure voor het nemen van een besluit duurt 8 weken en kan in bijzondere omstandigheden eenmalig worden verlengd
 • het kan langer duren als uw gegevens niet compleet of onjuist worden aangeleverd en u de informatie moet aanvullen

Iedereen die voorwerpen op of boven de openbare weg wil plaatsen.

Bureau Overige Vergunningen (Bouw en Woningtoezicht) behandelt uw aanvraag als deze compleet wordt ingediend. Als de aanvraag niet compleet is, ontvangt u een verzoek om aanvulling.

Toetsing vindt plaats op basis van de APV.

Of u de vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg krijgt, hangt onder andere af van:

 • de afmetingen van het voorwerp
 • de locatie waar het voorwerp neergezet gaat worden
 • hoe lang de openbare weg in gebruik wordt genomen
 • de reden waarom het object geplaatst wordt
 • mogelijke overlast voor bewoners, voetgangers en overig verkeer
 • het straatbeeld
 • of de openbare grond of weg bereikbaar, toegankelijk en veilig blijft
 • het uiterlijk aanzien
 • bijzondere omstandigheden

De regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg staan in de artikelen 1.8, 2.10 en 2.10a van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012.

Heeft u nog vragen (bijvoorbeeld over de status van uw ingediende aanvraag) of wilt u overleggen voordat u een aanvraag indient?

 • bel het algemene informatienummer 14 010
 • of stuur een e-mail
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente