Tweede paspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-08-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/tweede-paspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een 2e paspoort aanvragen. Een 2e paspoort is 2 jaar geldig.

U komt langs bij een stadswinkel voor het aanvragen van een 2e paspoort. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden. Maak online een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Afhalen of bezorgen

1. U kiest voor bezorgen. Meld aan de baliemedewerker dat u voor bezorgen kiest.
U krijgt uw paspoort op het door u gekozen adres.

2. U kiest voor afhalen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Voorwaarden voor het aanvragen van een 2e paspoort

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een 2e paspoort aan te kunnen vragen. U kunt geen 3e paspoort aanvragen. Een 2e Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

Spoedaanvraag 2e paspoort

Meer informatie leest u op de pagina spoedaanvraag reisdocumenten.

Het kan voorkomen dat in uw 1e paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een 2e paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een 2e paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waarvoor een visum verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het 2e paspoort een visum aanvragen voor een ander land.

Soort aanvraag 2022
Voor personen vanaf 18 jaar € 75,80
Voor personen tot 18 jaar € 57,30
Extra kosten spoedprocedure € 51,60

U dient de aanvraag persoonlijk in en neemt mee naar de balie:

 • 1 goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. Ga voor een goede pasfoto naar een fotograaf. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Als de aanvrager onder curatele staat, moet de curator schriftelijk toestemming geven.
 • U moet de noodzaak van een 2e paspoort aantonen. Bijvoorbeeld met:
   - een originele verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat u conflicterende landen moet bezoeken. Of landen waarvoor een visumplicht geldt  
   - een uittreksel van de Kamer van Koophandel
   - uitnodigingen van buitenlandse bedrijven
   - correspondentie met zakelijke contacten
   - vergelijkbare documenten die aantonen dat u een tweede paspoort nodig heeft voor zakelijke of beroepsmatige reizen

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U gaat het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Óók de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring dat de (beide) ouder(s) of gezaghouders toestemming geven
 • Een geldig identiteitsbewijs van de ouder(s) of gezaghouders
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige aanwezig zijn. Ook als het een baby is.

De verwerkingstijd is 5 werkdagen. Door de coronamaatregelen wordt uw paspoort tot en met 31 december 2021 gratis thuisbezorgd.

U heeft een 2e paspoort nodig voor zakelijke, beroepsmatige of privéredenen:

 • U bezoekt regelmatig diverse landen. De stempels in uw paspoort van al bezochte landen kunnen problemen geven bij de toelating in een ander land (conflicterende landen)
 • U reist regelmatig naar verschillende landen waarvoor een visum nodig is. Als u door de visumaanvraag niet op tijd over uw paspoort kunt beschikken, kunt u een 2e paspoort aanvragen.

Let op: als u vaak naar het buitenland reist, dan kunt u naast een gewoon of 2e paspoort een zakenpaspoort aanvragen met meer ruimte voor visa en stempels. Het 2e paspoort kan ook een zakenpaspoort zijn.

Naast het (1e) paspoort en 2e paspoort mag men ook een Nederlandse identiteitskaart hebben.

 • U kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval iedereen met de Nederlandse nationaliteit die is ingeschreven in de BRP van Rotterdam
 • U bent in het bezit van een Nederlands nationaal paspoort of zakenpaspoort dat nog minimaal 6 maanden geldig is
 • U kunt de noodzaak van een 2e paspoort aantonen
 • Uw huidige paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar.