Spring naar het artikel

Met deze subsidie kunnen schoolbesturen en scholen in Rotterdam activiteiten uitvoeren. Deze helpen de doelen van het Rotterdamse onderwijsbeleid Leren Loont! te halen.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Zorg ervoor dat u de aanvraag voor volgend schooljaar vóór 1 mei indient.

Deze subsidie is bedoeld voor het halen van hogere onderwijsresultaten en het verbeteren van onderwijskwaliteit. Lees de beleidsregels bij het kopje 'voorwaarden' om precies te weten waarvoor u deze subsidie kunt aanvragen.

Goed om te lezen: veelgestelde vragen (pdf)

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is voor schoolbesturen in het:

  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • speciaal onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs

Voor enkele onderdelen ook door instellingen voor- en vroegschoolse educatie en hoger onderwijs. Lees in de beleidsregel bij het kopje ‘voorwaarden’ wie voor welk onderdeel subsidie kan aanvragen.

Nog vragen:

  • over de subsidie zelf, bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud, neem contact op met uw school(bestuurlijk) contactpersoon van de afdeling Onderwijs.
  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
  • over andere zaken neemt u contact op of bel 14 010.