Subsidie integrale beschikking onderwijs
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-integrale-beschikking-onderwijs/
Spring naar het artikel

Met deze subsidie kunnen schoolbesturen en scholen activiteiten verzorgen die de onderwijsresultaten van kinderen en jongeren in Rotterdam verbeteren.

Andere doelen van deze subsidie zijn het verlagen van het aantal schooluitvallers en zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via onderstaande oranje button.

U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Op tijd aanvragen en verantwoorden

Vraag de subsidie voor het volgende schooljaar vóór 1 mei aan.
De verantwoording dient u na afloop van het schooljaar in, vóór 1 december.

Lees de beleidsregels bij het kopje 'voorwaarden' om precies te weten waarvoor u deze subsidie kunt aanvragen.

Goed om te lezen: veelgestelde vragen (pdf)

De aanvraag is gratis.

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is voor schoolbesturen in het:

  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • speciaal onderwijs
  • middelbaar beroepsonderwijs

Voor enkele onderdelen ook door instellingen voor- en vroegschoolse educatie en hoger onderwijs. Lees in de beleidsregel bij het kopje ‘voorwaarden’ wie voor welk onderdeel subsidie kan aanvragen.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u daartegen bezwaar indienen.

Nog vragen:

  • over de subsidie zelf, bijvoorbeeld over de voorwaarden en inhoud, neem contact op met uw school(bestuurlijk) contactpersoon van de afdeling Onderwijs.
  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
  • over andere zaken neemt u contact op of bel 14 010.