Subsidie funderingsonderzoek
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-funderingsonderzoek/
Spring naar het artikel

In Rotterdam hebben naar schatting 20.000 woningen een houten fundering die problemen geeft. Om duidelijkheid te krijgen over de staat van de fundering, is funderingsonderzoek nodig. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Het onderzoeksbureau dat het funderingsonderzoek heeft uitgevoerd, vraagt namens de eigenaar/eigenaren online subsidie aan met eHerkenning via de knop 'subsidie aanvragen'.

Tijdens de aanvraag kunnen alle nodige bijlagen worden opgestuurd.

Rotterdam is opgedeeld in risicogebieden, zie de funderingskaart. Niet elke woning in een risicogebied heeft funderingsproblemen. Als u zekerheid wilt over de fundering van uw woning, dan is funderingsonderzoek nodig.

Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een onderzoeksbureau dat erkend is door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Erkende bureaus vindt u op de lijst met erkende bureaus .

Als uw woning onderdeel is van een pand, gebouw of bouwblok met meerdere woningen, dan heeft u waarschijnlijk een gedeelde fundering. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het onderzoek worden uitgevoerd met alle eigenaren die een fundering delen. De gemeente kan u hierover informeren.

Beschikbaar bedrag

De gemeente geeft tot 75% van de kosten subsidie met een maximum van € 1500 per eigenaar.

De aanvraag is gratis.

Om de aanvraag in één keer in te dienen, downloadt u het machtigingsformulier. Iedere eigenaar namens wie de subsidie wordt aangevraagd, moet dit ondertekenen.

De overige gevraagde gegevens kunt u uploaden of downloaden, invullen en uploaden wanneer u de aanvraag indient.
Het gaat om:

De gemeente raadt u aan de bijlagen alvast als digitale bestanden beschikbaar te hebben (bijvoorbeeld door ze te scannen). Dan kunt u de bijlagen eenvoudig uploaden.

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is voor particuliere huiseigenaren die onderzoek laten doen naar de fundering van woningen in Rotterdam. Woningcorporaties komen niet in aanmerking.

Het onderzoeksrapport voegt u toe als bijlage bij het doen van uw aanvraag. De gemeente neemt het onderzoeksrapport op in een openbaar register.

De voorwaarden leest u in nadere regels funderingsonderzoek op de website van de overheid.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel het algemene informatienummer 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

\