Projectsubsidies Cultuur
Gepubliceerd op: 25-10-2019
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-cultuur/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie helpt kunstenaars, makers en culturele organisaties om hun artistieke plannen te realiseren.

Online aanvragen

Lees voordat u de subsidie aanvraagt de handleiding Projectsubsidies Cultuur.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.
U logt in met eHerkenning (voor bedrijven) of uw DigiD (voor burgers).

 • Logt u in met DigiD? Dan bent u persoonlijk verantwoordelijk voor de subsidie.
 • Logt u in met eHerkenning?
  U heeft eHerkenning niveau 2 en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
  Lees meer er over op de pagina gebruik van eHerkenning.

Zes aanvraagrondes

De activiteit mag pas 8 weken na de sluitingsdatum van een aanvraagronde starten.
De deadlines van de rondes zijn: 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

Data commissievergaderingen 2023

Ronde 1 (deadline 1 januari)

 • week 5: dinsdag 31 januari, woensdag 1, donderdag 2 februari

Ronde 2 (deadline 1 maart)

 • week 13: dinsdag 28, woensdag 29, donderdag 30 maart

Ronde 3 (deadline 1 mei)

 • week 22: dinsdag 30 mei, woensdag 31 mei, donderdag 1 juni

Ronde 4 (deadline 1 juli)

 • week 34: dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24 augustus

Ronde 5 (deadline 1 september)

 • week 39: dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 september

Ronde 6 (deadline 1 november)

 • week 48: dinsdag 28, woensdag 29 november en donderdag 30 november

Alleen als nieuwe aanvrager kunt u uw plan mondeling toelichten

Wilt u uw plan mondeling toelichten? Vink dit aan tijdens het indienen van uw aanvraag en reserveer in uw agenda de data die bij uw aanvraagronde horen. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een van de drie genoemde data.

U kunt een aanvraag indienen voor:

 • theater
 • (urban) dans
 • muziektheater
 • muziek
 • spoken word
 • circus
 • architectuur en stedenbouw
 • beeldende kunst en fotografie
 • bewegend beeld/ artistieke film
 • design en mode
 • e-culture
 • letteren
 • erfgoed
 • literatuur
 • alle mengvormen

Per jaar is er €1.632.000 beschikbaar, verdeeld over zes rondes van €272.000. Per ronde bespreekt de commissie gemiddeld 60 projectaanvragen.

Tijdens het doorlopen van de aanvraag wordt u gevraagd naar:

 • Een projectplan (wat u gaat doen en hoe)
 • Een begroting inclusief gevraagd subsidiebedrag

Bekijk voor een toelichting de handleiding Projectsubsidies Cultuur. Daar staan ook de richtlijnen voor boekuitgaven, het schrijven van een boek en bewegend beeld.

 • Als u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. U ontvangt een tweede bericht nadat de gemeente heeft gecontroleerd of alle vereiste stukken bij de aanvraag zitten. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen en worden uw plannen ter advisering voorgelegd aan een onafhankelijke commissie.
 • Binnen 8 weken na de deadline neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • In het besluit leest u of u subsidie krijgt, de hoogte van het bedrag en de voorwaarden. Bij een subsidie vanaf €25.000 moet u achteraf een verantwoording (vaststelling) in te leveren.

 

Voor elke instelling of persoon met een artistiek cultureel plan. Vraagt u aan voor een vereniging of stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk voor de subsidie. Heeft u deze nog niet? Vraag een e-herkenning aan. Instellingen die een structurele subsidie van de gemeente Rotterdam (Rotterdamse Culturele Basis/Cultuurplan of impulsregeling) of het Ministerie van OCW (Basisinfrastructuur) ontvangen kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

De gemeente biedt culturele subsidies voor een project of periode aan. De subsidie is eenmalig, maar u kunt deze vaker aanvragen voor vervolgprojecten.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over uiteenlopende subsidies cultuur, bezoek ons tweewekelijks spreekuur in de Centrale bibliotheek: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-spreekuur-subsidies-42271936500
 • over niet-culturele zaken? Neem contact op of bel 14 010.