Parkeervergunning bewoner
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/parkeervergunning-bewoner/
Spring naar het artikel

Woont u in een betaald parkeergebied in Rotterdam en heeft u geen eigen parkeerfaciliteit? Vraag dan een parkeervergunning aan.

Met een parkeervergunning voor bewoners parkeert u in uw vergunningsgebied tegen een lager tarief, maar geeft geen recht op een plek voor de deur. U vraagt een parkeervergunning aan voor de parkeersector waar u woont. Met de vergunning hoeft u niet meer ter plekke te betalen.

Let op:

 • niet alle auto’s krijgen een parkeervergunning
 • bij nieuwbouw wordt in principe geen parkeervergunning verstrekt
 • in elke sector is een maximum aantal vergunningen dat wordt uitgegeven. Dit kan betekenen dat u op de wachtlijst komt. Lees meer over de wachtlijst op de pagina Parkeervergunning

Online aanvragen

U vraagt de parkeervergunning online aan via de knop 'Vergunning aanvragen'. Hiervoor logt u eerst in met uw DigiD.

Uw online aanvraag wordt direct verwerkt.

Online bekijken, aanpassen, opzeggen

Als u al een (aanvraag voor een) parkeervergunning heeft, kunt u deze online bekijken, aanpassen of opzeggen.

Heeft u een buitenlands kenteken? Dan kunt u telefonisch via 14 010 een formulier per post aanvragen.

Als het niet lukt

Momenteel is het niet mogelijk een afspraak te maken. Bel naar 14 010.

Algemene informatie
Een parkeervergunning kunt u alleen aanvragen voor de parkeersector waar u woont. Uitbreiding is niet mogelijk. Per huishouden worden maximaal twee parkeervergunningen verleend. U kunt meerdere kentekens (die aan de voorwaarden voldoen) toevoegen aan uw vergunning. 

Via een scan van uw kenteken wordt gekeken

 • of er een geldige parkeervergunning is
 • of dat op een andere manier is betaald voor het parkeren op straat

Hiermee is uw vergunningpas niet nodig (behalve in sectoren 1b en 3b).

 

Soort vergunning Kwartaal Jaar
2020    
Eerste vergunning € 28,80 € 115,20
Elke volgende vergunning € 62,10 € 248,40

De verwerking van een aanvraag of aanpassing duurt:

 • online: direct verwerkt
 • post   : 5 werkdagen
 • balie  : direct verwerkt
 • u woont in een betaald parkeergebied én
 • u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) op het adres waar u woont én
 • bij uw woning/wooncomplex hoort geen garage of eigen parkeerterrein
 • het kenteken van de auto of brommobiel staat op uw naam én
  - als het om een bedrijfsauto gaat, moet het kenteken op naam van het bedrijf staan. Werkgever moet aan kunnen tonen dat auto nodig is voor het werk van de burger die de parkeervergunning aanvraagt.
  - als het om een leaseauto gaat, moet de leaseovereenkomst op naam van het bedrijf staan. Werkgever moet aan kunnen tonen dat auto nodig is voor het werk van de burger die de parkeervergunning aanvraagt.
 • als uw auto voldoet aan de milieu-eisen
  - de auto die rijdt op benzine of LPG is niet ouder dan 1 juli 1992
  - de auto die rijdt op diesel is niet ouder dan 1 januari 2001
  - de vrachtauto heeft een euroklasse niet lager dan 4

Voor meer informatie over de milieuzone gaat u naar de website Gezondere Lucht.

Buitenlands kenteken

Een bewoner kan een parkeervergunning aanvragen voor een auto met een buitenlands kenteken. U kunt dit alleen per post aanvragen (kopie kentekenbewijs meesturen).

Motorfiets

Voor een motorfiets heeft u geen parkeervergunning nodig. U mag de motor parkeren op de stoep als daar ruimte voor is. Houd rekening met wandel- en gehandicaptenwagens.

De overige voorwaarden voor een aanvraag vindt u in het Uitvoeringsbesluit parkeren.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Mogelijk kunt u wel een tijdelijke parkeervergunning krijgen.

De parkeervergunning kunt u na toewijzing meteen gebruiken. Voor het gebruik van de parkeervergunning bekijkt u de voorschriften en de pagina parkeersectoren.

Meer informatie vindt u op de pagina parkeren.

Milieueisen

Om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren worden geen parkeervergunningen verleend voor auto’s op benzine of op LPG van voor 1 juli 1992. Dit geldt ook voor auto’s op diesel van voor 1 januari 2001. Deze beperking geldt voor alle betaald parkeergebieden en staat los van de Milieuzone Rotterdam. Aan oldtimers, auto’s van 40 jaar of ouder, worden wel parkeervergunningen verleend.

Nieuwbouw

Bij nieuwbouw of herontwikkeling worden afspraken met projectontwikkelaar gemaakt over parkeren. Dit kan betekenen dat u geen parkeervergunning krijgt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toe- of afwijzing van een parkeervergunning, dan kunt u bezwaar maken.

Dit betekent dat er bij uw woning, wooncomplex of bedrijfslocatie sprake is van een parkeervoorziening op eigen terrein (overdekt of niet-overdekt).

Het maakt niet uit of de parkeerplaatsen te huur zijn of te koop. Of dat u het bedrag van de parkeerplaats op eigen terrein te hoog vindt of dat u meerdere auto's heeft. U krijgt dan een afwijzing op uw aanvraag voor een parkeervergunning.

Wat als ik geen eigen parkeergelegenheid kan krijgen?
Is er geen eigen parkeergelegenheid meer beschikbaar en u kunt laten zien dat u op de wachtlijst staat? Dan kunt u mogelijk een tijdelijke vergunning krijgen.

Parkeren met een tweede auto bij eigen parkeergelegenheid

 

Bij twee auto's moet de eigenaar / beheerder van de bij het complex behorende parkeervoorziening een 'volverklaring' afgeven. In deze verklaring moet staan dat er voor de tweede auto geen plaats is, zodat u een tijdelijke vergunning kunt krijgen.

Uw parkeervergunning stopt automatisch zodra de aangifte van verhuizing door de gemeente is verwerkt. De vergunning blijft geldig tot het eind van de maand waarin uw verhuizing is verwerkt.

Alleen als u naar een adres binnen dezelfde parkeersector verhuist en er geen eigen parkeervoorziening bij is, blijft uw parkeervergunning doorlopen.

U kunt de parkeervergunning ook zelf opzeggen. Dit kan online of per post met het formulier opzeggen parkeervergunning. Bij post moet u rekening houden met een langere verwerkingstijd.

Wilt u op het nieuwe adres ook een parkeervergunning? U geeft eerst uw verhuizing door. Vervolgens vraagt u een parkeervergunning aan.
Een blijvende parkeervergunning op het nieuwe adres krijgt u alleen:

 • als de verhuizing compleet wordt ingediend
 • als alle nodige stukken zijn ingeleverd en de verhuizing volledig is verwerkt
 • als u aan de voorwaarden voldoet

Tot die tijd kunt u eventueel een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

De parkeervergunning staat altijd op naam van de kentekenhouder, maar iemand anders kan de auto ook besturen. Let op! De vergunning is alleen geldig in de sector waarvoor hij is afgegeven en voor het kenteken van de vergunninghouder.

 

Ja, als nabestaande ontvangt u twee weken na het overlijden een brief van de gemeente waarin staat hoe u de parkeervergunning kunt overnemen. U moet wel op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Als u niet aangeeft de parkeervergunning over te willen nemen, dan wordt de vergunning automatisch één maand na overlijden ingetrokken.

Rotterdam kent twee soorten parkeervergunningen:

 • de parkeervergunning
  Met een parkeervergunning kunt u in een parkeersector onbeperkt (24 uur per dag en 7 dagen per week) parkeren op plaatsen met een parkeerautomaat.
 • de belanghebbendenvergunning
  Een belanghebbendenvergunning is een vergunning in een parkeersector waar alleen vergunninghouders mogen staan. Bezoekers kunnen in deze sector niet parkeren. Er staan ook geen parkeerautomaten. Belanghebbendenvergunningen komen alleen voor in het gebied rondom de Lijnbaan en de Binnenrotte.

Meer informatie vindt u in de informatiebladen parkeersector 1 en parkeersector 3.
In de informatiebladen vindt u de straten waar dit geldt.

Het kan zijn dat er voor een parkeersector een wachtlijst is. Dit wordt aangegeven bij uw aanvraag. Bewoners die een eerste bewonersparkeervergunning aanvragen, krijgen voorrang op aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning. Daardoor moeten aanvragen voor een tweede bewonersparkeervergunning langer wachten of komen soms niet aan de beurt komen. De lengte van de wachtlijsten hangt af van factoren waar de gemeente geen invloed op heeft, zoals verhuizingen of opzeggingen.

U vraagt een tijdelijke vergunning aan voor een sector in de buurt zodra u op de wachtlijst staat.
Deze tijdelijke vergunning vraagt u gelijk online aan.

Als u wilt weten in welke parkeersectoren er een wachtlijst is, kunt u bellen naar 14 010.

Ja, dat kan. Zo kan bijvoorbeeld de vader de auto op naam van zijn zoon zetten en de vergunning "overschrijven" zonder problemen te krijgen met wachtlijsten.

Overdragen van een parkeervergunning kan alleen aan een persoon met Burgerservicenummer (BSN) die ingeschreven is op hetzelfde adres.

Dit kunt u alleen online regelen:

 1. U voert in Mijn Loket het BSN van de huisgenoot in aan wie de vergunning moet worden overgedragen.
 2. Deze persoon kan de vergunning overnemen door in te loggen op Mijn Loket en de aanvraag te voltooien.
 3. Tijdens het voltooien moet een kenteken worden opgegeven.Het kenteken moet op naam staan van deze persoon via kentekenregistratie, lease-contract of het moet een bedrijfsauto zijn. Het kenteken hoeft niet hetzelfde kenteken te zijn als de over te dragen vergunning.

Deze functie is alleen beschikbaar voor parkeervergunningen voor bewoners (géén tijdelijke parkeervergunningen).

Na het overdragen van de vergunning wordt deze door de gemeente automatisch stopgezet zodra de huisgenoot de overdracht heeft geaccepteerd.

\