Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer
Gepubliceerd op: 03-04-2018
Geprint op: 04-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-venstertijden-emissievrij-goederenvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam kunnen emissievrije goederenvoertuigen (categorieën N1, N2 of N3) een ontheffing krijgen om buiten de laad- en lostijd(en) voetgangersgebieden te betreden.

Deze ontheffing is onderdeel van een pilot van de gemeente Rotterdam om emissievrij goederenvervoer te stimuleren. De pilot loopt tot 1 april 2023.

Met de ontheffing kunnen voertuigen in vastgestelde voetgangersgebieden (pdf):

 • laden en lossen op maandag tot en met donderdag
 • tussen 18.00 en 20.00 uur

Ontheffing online aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de ontheffing online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket 'EH2'. Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

Emissievrij vervoer stimuleren

Het verkeer in Rotterdam is één van de grootste luchtvervuilers in de stad. Daarom probeert de gemeente Rotterdam het gebruik van emissievrij vervoer zoals elektrische voertuigen aan te moedigen.

Venstertijden en goederenvervoer

Een deel van de Rotterdamse binnenstad is voetgangersgebied. Binnen een aantal voetgangersgebieden geldt tussen 05.00 en 10.30 uur een venstertijd. Binnen deze tijd is goederenverkeer toegestaan.

Ontheffing

De gemeente biedt de mogelijkheid om met een elektrisch of ander emissievrij goederenvoertuig ook in de avond (tussen 18.00 en 20.00 uur) de betreffende voetgangersgebieden met venstertijd te betreden. Hiervoor kan een ontheffing aangevraagd worden.

Binnen de pilotperiode (tot 1 april 2023) zijn de aanvraag en het gebruik van de ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer gratis.

De aanvrager moet de volgende documenten meesturen:

 • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
 • kopie kentekens emissievrij voertuig of kopie leasecontract voertuig/voertuigen waarvoor een ontheffing is aangevraagd

Let op: uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.

Het aanvraagproces duurt maximaal 6 weken.

Bestel- en vrachtvoertuigen die vallen in de categorieën N1, N2 of N3 en emissievrij rijden, komen in aanmerking voor deze ontheffing. Dit zijn bijvoorbeeld volledig elektrische voertuigen of voertuigen die rijden op waterstof.

Alleen deze voertuigen komen in aanmerking voor de ontheffing :

 • bestelauto's en vrachtauto’s zoals bedoeld in artikel 1 RVV 1990
 • die emissievrij rijden (100% elektrisch of waterstof aangedreven) en
 • vallen onder de voertuigcategorieën N1, N2 of N3 zoals bedoeld in de Regeling voertuigen.

Verder stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan het gebruik van de ontheffing:

 • De ontheffing mag alleen gebruikt worden in een aantal geselecteerde voetgangersgebieden van de binnenstad Rotterdam zoals aangegeven op de overzichtskaart (pdf).
 • De ontheffing is alleen geldig van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur.
 • De ontheffing mag alleen gebruikt worden voor laden en lossen.
 • Het gebruik van de ontheffing mag niet nadelig zijn voor de verkeersveiligheid.

De ontheffing wordt verleend in het kader van een pilot en is geldig tot 1 april 2023. Een eventuele verlenging van de ontheffing is alleen mogelijk als positieve evaluatie van het experiment daartoe aanleiding geeft.

 • Voor vragen kunt u per e-mail via mobiliteitso@rotterdam.nl contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam
 • Vermeld in uw e-mail dat het gaat om de ‘Ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer’

In een aantal voetgangersgebieden in het centrum van Rotterdam is het mogelijk binnen de venstertijd van 05.00 uur tot 10.30 uur het gebied te betreden om te laden en te lossen. Met een venstertijdontheffing wordt een uitzondering gemaakt op deze bestaande regelgeving. 

Met een venstertijdontheffing wordt het voor emissievrije bestel- en vrachtvoertuigen mogelijk om tussen 18:00 en 20:00 te laden en lossen in deze voetgangersgebieden.

Een venstertijdontheffing vergroot de dagelijkse inzetbaarheid van een emissievrij voertuig. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw logistieke proces efficiënter inrichten. Deze exploitatievoordelen kunnen de relatief hogere aanschafkosten van een emissievrij voertuig tegemoet komen. Daarnaast is een emissievrij voertuig een positief visitekaartje voor uw bedrijf.

Bestelauto's en vrachtvoertuigen zijn één van de grootste veroorzakers van ongezonde lucht in de stad. Om de luchtkwaliteit te verbeteren stimuleert de gemeente Rotterdam het gebruik van emissievrije vrachtvoertuigen.

Nee. Een hybride of plug-in hybride voertuig maakt alsnog gebruik van een verbrandingsmotor die schadelijk stoffen uitstoot. De gemeente Rotterdam wil zo snel mogelijk de stap maken naar 100% emissievrij vervoer zonder uitstoot van schadelijk stoffen.

Nee. Om gebruik te mogen maken van de busbaan met uw emissievrije voertuig gelden andere voorwaarden dan de bij de ontheffing venstertijden emissievrij goederenvervoer. Om gebruik te maken van de busbaan heeft u de ontheffing medegebruik busbanen nodig.