Ontheffing parkeerverbod
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-parkeerverbod/
Ga naar de hoofdinhoud

Soms moet u parkeren op plaatsen waar dat normaal gesproken verboden is.

Vraag dan een ontheffing parkeerverbod (parkeerontheffing) aan. Een ontheffing wordt alleen na toetsing en onder strenge voorwaarden verleend. Dit is geen ontheffing voor betaald parkeren.

Let op: Om de luchtkwaliteit zo min mogelijk te belasten, moet de auto of vrachtauto voor een ontheffing voldoen aan de milieueisen:

 • de auto rijdt op benzine of LPG met een emissieklasse 1 of hoger
 • de auto rijdt op diesel met een emissieklasse 3 of hoger
 • de vrachtauto heeft een emissieklasse 4 of hoger

1. Online aanvragen
U kunt een aanvraag doen via de knop Ontheffing aanvragen. 

2. Schriftelijk: u stuurt een schriftelijk verzoek naar de gemeente met vermelding van uw gegevens en uw originele ontheffingsvignet. Houdt u in dit geval rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Adres

Gemeente Rotterdam
Publiekszaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Heeft u al een (aanvraag voor een) ontheffing, dan kunt u deze online inzien.
 

2. Per post aanvragen

U kunt ook het aanvraagformulier ontheffing parkeerverbod (pdf) printen, invullen en opsturen.

Bent u het niet eens met de toewijzing of afwijzing van een ontheffing, dan kunt u bezwaar maken.

 • Gebruik de ontheffing alleen voor de op de ontheffingskaart aangegeven locatie, locatieomschrijving, reden, periode en kenteken(s).
 • Plaats de voorkant van de ontheffingskaart van buitenaf zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig
 • Veroorzaak geen gevaar op de weg en hinder het verkeer niet
 • Rijd stapvoets bij het berijden van het trottoir als parkeren op de stoep is toegestaan
 • Toon de ontheffingskaart op verzoek van politie en van daartoe bevoegde medewerkers van Stadsbeheer. Deze medewerkers zijn belast met de handhaving van verkeersvoorschriften en parkeervoorschriften
 • Volg aanwijzingen op van daartoe bevoegde personen

Juridische informatie

 • De ontheffing parkeerverbod is gebaseerd op de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.
 • De ontheffing is verstrekt op grond van een mandaat, dat door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam aan Stadsbeheer is verleend.
 • Als u in strijd handelt met de voorschriften, kan de ontheffing worden ingetrokken.
 • De gebruiker van de ontheffing parkeerverbod is aansprakelijk voor eventuele ontstane schade aan de stoep.

Kentekenwijzigingen

Als u een wijziging van het kenteken heeft, kunt u een nieuw ontheffingsvignet aanvragen. Er zijn 2 manieren om een wijziging door te geven:

1. Online: u wijzigt zelf uw ontheffing via Parkerenonline. U heeft hiervoor Digid of Eherkenning nodig.

Let op: Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken voor uw aanvraag. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Soort ontheffing 2022
2 weken ontheffing (maximaal 14 dagen) € 12,90
halfjaar ontheffing (maximaal 6 maanden) € 96,00
jaar ontheffing (maximaal 1 jaar) € 150,70
iedere volgende ontheffing binnen dezelfde werkbrief € 6,20
 • een kopie van de werkopdracht 
 • of (als er geen werkopdracht is) een schriftelijk ondertekende verklaring van de activiteiten met begindatum en einddatum
 • bedrijven en bewoners die werk verrichten waarbij direct parkeren bij de activiteiten nodig is
 • het moet strikt noodzakelijk zijn dat het vervoersmiddel aanwezig is op die plek voor het uitvoeren van de werkzaamheden
 • in het gebied zijn in de directe omgeving van de werkzaamheden geen normale (betaalde of onbetaalde) parkeerplaatsen. Deze hebben niet de goede grootte of zijn niet geschikt voor de uitvoering van het werk

Er kan een ontheffing parkeerverbod worden verleend als het voor de uitvoering van werkzaamheden of activiteiten nodig is dat met het voertuig geparkeerd wordt bij de locatie.

De volgende omstandigheden of activiteiten kunnen reden zijn om een ontheffing te verlenen:

 • de werkzaamheden of activiteiten van de aanvrager zijn zo dringend, dat onevenredige schade kan ontstaan als men niet direct in de naaste omgeving van de uit te voeren werkzaamheden of activiteiten kan parkeren
 • directe verbondenheid van het voertuig aan de uit te voeren werkzaamheden: in het voertuig waarvoor ontheffing is aangevraagd, is apparatuur aangebracht die vast met het voertuig is verbonden. Ook moet de apparatuur beschikbaar zijn in de directe omgeving van de uit te voeren werkzaamheden
 • uitvoering overheidstaken zoals handhaving, toezicht, stadsbeheer en infra
 • huisartsen en verloskundigen

Deze omstandigheden zijn in elk geval geen reden om ontheffing te verlenen:

 • om redenen van een efficiënte bedrijfsvoering
 • om financiële redenen of commercieel belang
 • het uitvoeren van werkzaamheden die op een andere manier kunnen worden gedaan, zonder dat de wet wordt overtreden.

Een ontheffing wordt alleen verleend als het nodig is en het nut is aangetoond.

Heeft u vragen, neem dan contact op.