Ontheffing medegebruik busbanen
Gepubliceerd op: 04-04-2018
Geprint op: 30-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-medegebruik-busbanen/
Ga naar de hoofdinhoud

Emissievrije voertuigen in de categorieën taxivervoer, besloten busvervoer en goederenvervoer kunnen in Rotterdam een ontheffing aanvragen voor het medegebruik van de opengestelde busbanen.

Ook Ambulance (AZRR) en dierenambulances kunnen deze ontheffing aanvragen.

18 busbanen

U vraagt de ontheffing medegebruik busbanen aan voor een van de 18 geschikt bevonden en voor medegebruik opengestelde busbanen in Rotterdam.

Online aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden?
Log dan in met eHerkenning via de knop 'ontheffing aanvragen'.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket 'EH2'. Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

Vanaf 15 juli 2020 gelden nieuwe beleidsregels voor de aanvraag van deze subsidie. Hierbij hoort ook de lijst van de opengestelde busbanen.

De aanvrager moet de volgende documenten meesturen:

 • een kopie legitimatiebewijs van de aanvrager
 • kopie kentekens elektrisch voertuig of kopie leasecontract voertuig/voertuigen waarvoor een ontheffing is aangevraagd
 • kopie chauffeurskaart (betreft alleen taxivervoer). Indien van toepassing verklaring maatregel zoals bedoeld in artikel 130 e.v. van de Wegenverkeerswet 1994

Let op: uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.

De beslistermijn is 8 weken vanaf het indienen van het aanvraagformulier.

Emissievrij

Voertuigen die geen enkele uitstoot veroorzaken van milieuvervuilende stoffen in de atmosfeer (emissievrij) in de soorten:

 • taxivervoer
 • besloten busvervoer
 • goederenvervoer (vrachtvoertuigen in de categorieën N2 of N3) 

Ambulance en dierenambulance

Ambulance (AZRR) en dierenambulance organisaties kunnen deze ontheffing ook aanvragen.

Beleidsregels

De Beleidsregels beoordeling van aanvragen om ontheffing voor medegebruik van busbanen gelden sinds 15 juli 2020 in de gemeente Rotterdam. Hierbij hoort ook een plattegrond en de lijst van de opengestelde busbanen.

Ontheffing

De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing voor het medegebruik van busbanen in Rotterdam is gebaseerd op artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De nieuwe beleidsregels laten zien hoe tot de beoordeling van aanvragen voor de ontheffing wordt gekomen.

Voorwaarden

Aan het gebruik van de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. De nieuwe beleidsregel gaat uit van de volgende voorwaarden:

 • De doorstroming van het openbaar lijnbusvervoer mag niet worden benadeeld door het medegebruik. Daarom kunnen er op grond van:
  - de doorstroming, 
  - de verkeersveiligheid en
  - andere dringende redenen
  wijzigingen worden aangebracht in de lijst van opengestelde busbanen.
 • In de beleidsregel staat waaraan moet worden voldaan om een ontheffing te krijgen voor het medegebruik van de opengestelde busbanen. De ontheffing wordt aan de aanvrager verleend op naam en kenteken
 • Op de achterzijde van het te ontheffen voertuig moet een sticker zichtbaar zijn. Dit maakt handhaving makkelijker
 • De ontheffing is geldig tot 2 jaar na de uitgiftedatum
 • voor vragen neemt u via e-mail contact op met het secretariaat van de afdeling Verkeer en Vervoer, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam
 • vermeld in uw e-mail dat het gaat om de 'ontheffing medegebruik busbanen'

Een emissievrij voertuig wordt 100% door elektriciteit of waterstof aangedreven. Alleen de categorieën emissievrije voertuigen die in de beleidsregels beoordeling aanvragen ontheffing medegebruik busbanen zijn opgenomen, kunnen in Rotterdam in aanmerking komen voor een ontheffing.

Besloten busvervoer is personenvervoer per bus en niet openbaar vervoer.
Voorbeelden van besloten busvervoer zijn:

 • touringcars
 • bedrijfsbusvervoer
 • schoolbusvervoer

Onder goederenvervoer wordt bedoeld vervoer van eigen goederen van een bedrijf en vervoer van goederen voor anderen tegen een vergoeding.

Op de achterzijde van het te ontheffen voertuig moet de sticker met logo zichtbaar worden geplaatst om de handhaving makkelijker te maken.