Omgevingsvergunning slopen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-slopen/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen? Misschien heeft u een sloopvergunning nodig of moet u een sloopmelding doen.

Soms heeft u geen vergunning nodig. Maak daarom eerst de zelftoets via de knop 'zelftoets maken'.

De gegevens uit de zelftoets heeft u ook nodig bij het aanvragen van de vergunning en/of melding.

Sloopmelding doen of een sloopvergunning aanvragen?

Onder het kopje 'meer informatie' leest u wanneer u een melding moet doen en wanneer een vergunning nodig is.

Online

Blijkt uit de zelftoets dat u sloopmelding moet doen en/of een sloopvergunning nodig heeft, dan vraagt u dit online aan bij het omgevingsloket met de gegevens uit de zelftoets.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Post

U print het aanvraagformulier vanaf het omgevingsloket online.  Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
afd. Bouw- en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Wanneer heb je wat nodig?

Voor slopen moet u soms een melding doen en soms een vergunning aanvragen.

 • de sloopmelding heeft als doel milieubescherming en gezondheid
 • de sloopvergunning beschermt de leefbaarheid en cultuurhistorische waarden

Het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat selectief slopen en asbest verwijderen niet meer vergunningplichtig maar meldingplichtig is. Selectief slopen houdt in dat al tijdens het slopen de verschillende puinstromen van elkaar worden gescheiden.

Een sloopmelding is nodig:

 • als bij het slopen asbest wordt verwijderd
 • als de hoeveelheid sloopafval groter is dan 10 m3

Laat altijd door een deskundige vaststellen of er sprake is van asbest.

U moet minimaal 4 weken voor de start van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen.

Een sloopvergunning is nodig:

 • als het bouwwerk een monument is
 • als het bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt
 • als in het bestemmingsplan staat dat een omgevingsvergunning nodig is

Het kan dus ook zijn dat u bij de werkzaamheden én een vergunning nodig hebt én een melding moet doen.

Sloopmeldingsvrij

U hoeft geen melding aan te vragen:

 • bij minder dan tien kubieke meter afval en als er geen asbest in het te slopen bouwwerk aanwezig is (10 m3 is vergelijkbaar met de inhoud van één container)
 • bij sloop van seizoensgebonden bouwwerken, zoals een strandtent

Let op: gaat u een dragende constructie verwijderen die minder dan 10 m3 bevat, dan moet u een omgevingsvergunning bouwen aanvragen.

Als u gaat slopen en u wilt een container, een kraan of materialen plaatsen dan heeft u een vergunning gebruik van de weg nodig.

Pas ná de ontvangst van de vergunning gebruikt u de formulieren 'aanvang sloopwerkzaamheden' en 'gereedmelding sloopwerkzaamheden'.

Lees ook belangrijke informatie in het infoblad mededelingen.

Voor een sloopmelding online of via het formulier op het omgevingsloket vult u de gegevens in over:

 • de eigenaar
 • de uitvoerder
 • de sloper/asbestsaneerder
 • het bouwwerk of onderdeel daarvan
 • de planning
 • de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • de gegevens over de vrij te komen afvalstoffen

Als het verplicht is om bij de melding een asbestinventarisatierapport en/of sloopveiligheidsplan te overleggen, dan moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen.

Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens en/of rapporten zijn ingeleverd.

De volledige procedure sloopwerkzaamheden vindt u in het Bouwbesluit 2012.

 • uitgebreide procedure: 6 maanden
 • standaardprocedure: 8 weken
 • sloopmelding: 4 weken
 • voor mensen die gaan verbouwen of slopen
 • als u twijfelt of u een vergunning nodig heeft, doe dan eerst de 'zelftoets'

Asbest verwijderen

Wet Natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNB). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kijkt u eerst of een ontheffing volgens de WNB nodig is. Hiervoor moet u een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde dier- en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar gebouwd en/of gesloopt wordt.

Meer informatie vindt u op de website van omgevingsdienst Haaglanden.

Kijk voor specifieke vragen over de wet Natuurbescherming op de pagina natuur in Rotterdam. Hier vindt u de contactgegevens van de gemeentelijke stadsecologen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente.

\