Omgevingsvergunning slopen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-slopen/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen? Misschien heeft u een sloopvergunning nodig of moet u een sloopmelding doen.

Soms heeft u geen vergunning nodig. Via de zelftoets weet u of u een vergunning nodig heeft. Maak daarom eerst de zelftoets via de knop 'zelftoets maken'.

De gegevens uit de zelftoets heeft u ook nodig bij het aanvragen van de vergunning of het doen van een melding.

Sloopmelding doen of een sloopvergunning aanvragen?

Onder het kopje 'meer informatie' leest u wanneer u een melding moet doen en wanneer een vergunning nodig is.

Online

Blijkt uit de zelftoets dat u een sloopmelding moet doen of een sloopvergunning nodig heeft, dan vraagt u dit online aan bij het omgevingsloket met de gegevens uit de zelftoets.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Post

U print het aanvraagformulier vanaf het omgevingsloket online. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.
Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
afdeling Bouw en Woningtoezicht
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Voor slopen moet u soms een melding doen en soms een vergunning aanvragen. Het kan ook zijn dat u bij de werkzaamheden én een vergunning nodig hebt én een melding moet doen.

Wanneer moet u melden of een vergunning aanvragen?
 

 • Sloopmelding

De sloopmelding beschermt milieu en gezondheid.
Een sloopmelding is nodig:

- als bij het slopen asbest wordt verwijderd
- als de hoeveelheid sloopafval groter is dan 10 m3

Laat altijd door een deskundige bepalen of het gaat om asbest.
U moet minimaal 4 weken voor de start van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen.

 • Meldingplichtig

Volgens het Bouwbesluit 2012 is selectief slopen en asbest verwijderen niet meer vergunningplichtig maar meldingplichtig. Selectief slopen betekent dat al tijdens het slopen de verschillende puinstromen van elkaar worden gescheiden.

 • Sloopvergunning

De sloopvergunning beschermt de leefbaarheid en cultuurhistorische waarden.
Een sloopvergunning is nodig:

- als het bouwwerk een monument is
- als het bouwwerk ligt in een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht
- als in het bestemmingsplan staat dat een omgevingsvergunning
nodig is

 • Sloopmeldingsvrij

U hoeft geen melding aan te vragen:

 • bij minder dan 10 kubieke meter afval en als er geen asbest in het te slopen bouwwerk aanwezig is (10 m3 is ongeveer hetzelfde als de inhoud van 1 container)
 • bij sloop van seizoensgebonden bouwwerken, zoals een strandtent

Let op: gaat u een dragende constructie verwijderen die minder dan 10 m3 bevat, dan moet u een omgevingsvergunning bouwen aanvragen.

Als u gaat slopen en u wilt een container, een kraan of materialen plaatsen, dan heeft u een vergunning gebruik van de weg nodig.

Lees ook belangrijke informatie in het infoblad mededelingen.

De formulieren 'aanvang sloopwerkzaamheden' en 'gereedmelding sloopwerkzaamheden' gebruikt u pas ná de ontvangst van de vergunning.

 • sloopmelding : gratis
 • sloopvergunning: de totale sloopkosten voor het hele project waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt en die u heeft opgegeven bij de indiening van de aanvraag bepalen hoeveel leges u moet betalen.
  Kijk op de pagina wat kost een omgevingsvergunning hoe u deze kosten berekent.

Voor een online sloopmelding of via het formulier op het omgevingsloket vult u de gegevens in over:

 • de eigenaar
 • de uitvoerder
 • de sloper of asbestsaneerder
 • het bouwwerk of onderdeel daarvan
 • de planning
 • de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • de gegevens over de vrij te komen afvalstoffen

Als het verplicht is om bij de melding een asbestinventarisatierapport of sloopveiligheidsplan te overleggen, dan moet u deze rapporten samen met het meldingsformulier indienen.

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als alle gevraagde gegevens en rapporten zijn ingeleverd.

De volledige procedure sloopwerkzaamheden vindt u in het Bouwbesluit 2012.

 • uitgebreide procedure: 6 maanden
 • standaardprocedure: 8 weken
 • sloopmelding: 4 weken
 • voor iedereen die gaat verbouwen of slopen
 • als u twijfelt of u een vergunning nodig heeft, doe dan eerst de 'zelftoets'

Asbest verwijderen

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 geldt de wet Natuurbescherming (WNb). Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kijkt u eerst of een ontheffing volgens de WNb nodig is. Hiervoor moet u een natuurtoets toevoegen.

Een natuurtoets is een onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en plantsoorten in de omgeving of in de buurt van de plek waar gebouwd of gesloopt wordt.

Meer informatie vindt u op de website van omgevingsdienst Haaglanden.

Kijk voor specifieke vragen over de wet Natuurbescherming op de pagina natuur in Rotterdam. Hier vindt u de contactgegevens van de gemeentelijke stadsecologen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente.