Naturalisatie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/naturalisatie/
Ga naar de hoofdinhoud

Woont u in Rotterdam en wilt u de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Op de pagina Nederlander worden door naturalisatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vindt u alle voorwaarden. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan maakt u een afspraak voor een naturalisatieverzoek.

Eerst akten registreren bij de gemeente

Is uw geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte niet in de basisregistratie geregistreerd? Maak eerst een afspraak voor het tonen van uw brondocumenten.

Afspraak maken

Maak online een afspraak voor een naturalisatieverzoek via de knop 'Afspraak maken'. Of bel 14 010.

Als uw geboorteakte, huwelijksakte of scheidingsakte niet is geregistreerd, dan gebeurt dat tijdens deze afspraak. Daarna maakt u een nieuwe afspraak voor uw naturalisatieverzoek.

Let op: Het is erg druk. Afspraken kunnen maximaal 8 weken vooruit worden gemaakt. Als deze afspraken vol zijn, ziet u op het scherm: 'geen beschikbaarheid'. Omdat deze termijn van 8 weken iedere dag opschuift, komen er wel iedere dag nieuwe afspraakmogelijkheden bij (voor over 8 weken).

Uitnodiging ceremonie

Als u de Nederlandse nationaliteit krijgt, dan wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie. Bij deze ceremonie krijgt u op een feestelijke manier uw besluit, samen met andere nieuwe Nederlanders. Een mooi en bijzonder moment. Het is belangrijk dat u naar de ceremonie komt, want anders wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht.

U betaalt de kosten bij het indienen van de aanvraag.
Als u niet gelijk kunt betalen tijdens uw aanvraag, dan krijgt u nog 6 weken de tijd om te betalen. U krijgt daarover een brief mee.
Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als u betaald heeft.

Soort aanvraag 2022 2023
Naturalisatie 1 persoon € 945 € 970
Naturalisatie 1 persoon met laag tarief: voor staatloze personen en houders van een verblijfsvergunning asiel
(document III of IV)
€ 703 € 722
     

Naturalisatie echtpaar: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden

€ 1.206 € 1.238
Naturalisatie echtpaar met laag tarief: getrouwde personen, geregistreerde partners en ongehuwd samenwonenden die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel (document III of IV) hebben € 965 € 991
     
Naturalisatie voor ieder minderjarig kind voor wie de aanvraag tegelijk wordt ingediend met die van de ouder € 139 € 143

Aan de balie moet u een aantal documenten laten zien.

Lees de checklist op de website van de IND voor meer informatie over de documenten.

Het kan zijn dat u bij uw balieafspraak hoort dat u toch nog extra documenten nodig heeft. Soms moet u dan een vervolgafspraak maken. Dat hoort u van de baliemedewerker.

De IND moet binnen een jaar op uw aanvraag beslissen. Deze termijn mag verlengd worden met maximaal een jaar.

Naast de voorwaarden geldt ook de eis dat u de laatste 5 jaar:

  • geen gevangenisstraf heeft uitgezeten of
  • geen leer- of taakstraf heeft uitgevoerd of
  • geen hoge geldboete betaald of opgelegd heeft gekregen

Er staat geen strafzaak tegen u open en u wordt niet verdacht van het plegen van een misdrijf.

U vindt de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op deze website vindt u ook informatie over:

  • het mee-naturaliseren van kinderen
  • het vaststellen of aanpassen van uw achternaam bij naturalisatie
  • het doen van afstand van uw oorspronkelijke nationaliteit(en)

De burgemeester neemt uw aanvraag en stukken in en adviseert de IND. De IND beslist op uw aanvraag. De IND moet binnen een jaar op uw aanvraag beslissen. Deze termijn mag verlengd worden met maximaal een jaar. Voor vragen over de voortgang van uw aanvraag belt u de IND, telefoonnummer 088 043 04 30.

De beslissing op uw aanvraag kan zijn:

  • dat u de Nederlandse nationaliteit krijgt of
  • dat uw aanvraag buiten behandeling is gesteld of
  • dat uw aanvraag is afgewezen

Tegen een buiten behandeling stelling of een afwijzing van uw aanvraag kunt u bezwaar maken. Informatie daarover vindt u in de brief waarin de beslissing staat.

Heeft u nog vragen, kijkt u dan op de website van de IND of neem contact op.

In de brief die u krijgt van de IND, staat een termijn. De afdeling zal de klant uitnodigen binnen deze periode. Bent u al uitgenodigd voor een ceremonie, maar u kunt niet aanwezig zijn op de datum waarop u bent uitgenodigd? Dan kunt u contact opnemen met het rechtstreekse telefoonnummer in de uitnodigingsbrief.

Bij spoed kunt u denken aan het binnenkort verlopen van uw verblijfsvergunning, terwijl u van plan bent te gaan reizen.

In dit geval kunt u bellen naar het gemeentelijk telefoonnummer 14 010. U kunt vragen naar de afdeling Burgerlijke Stand, team Naturalisatie. Zij zullen uw situatie bekijken en beoordelen of u misschien eerder naar de ceremonie kunt gaan.

Alle aanvragers moeten aanwezig zijn bij een afspraak met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar. Indien u kinderen van 12 jaar of ouder heeft dan dienen deze aanwezig te zijn bij de afspraak.

U kunt vanaf 2 werkdagen na de naturalisatieceremonie terecht voor een afspraak voor het aanvragen van een reisdocument. U kunt de afspraak wel al eerder maken.