Kwijtschelding
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/kwijtschelding/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt de gemeente vragen of u maar een deel van de afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Dit heet: een verzoek doen voor kwijtschelding.

Of u in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie.
U kunt kwijtschelding online, per e-mail of per post aanvragen.

Online aanvragen

Vraag de kwijtschelding online aan via de knop 'Kwijtschelding aanvragen'.
U logt in met DigiD of eHerkenning.

Per e-mail aanvragen

U mailt het ingevulde formulier naar kwijtscheldinggbr@rotterdam.nl
Krijgt u een brief waarin staat dat u bewijsstukken moet opsturen?
Dan kunt u deze ook per email sturen. Stuur als PDF bijlagen mee:

 • de kopieën van de bewijsstukken
 • de brief die u van de gemeente heeft ontvangen.
  Met de barcode op de brief kan uw mail sneller worden verwerkt.

Aanvragen als bewindvoerder

Als bewindvoerder gebruikt u het verkorte aanvraagformulier
Kwijtschelding Bewindvoerder (pdf).

Per post aanvragen

U kunt het formulier kwijtschelding downloaden, printen, invullen en opsturen.
Het adres staat op het formulier.

Zorgen over geld?

Vraag om hulp! De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing.
Lees meer hierover op de pagina Geldzorgen.

Vermogenstoets invullen

De gemeente bekijkt of u kwijtschelding kunt krijgen. De uitslag krijgt u per brief.
Is uw aanvraag compleet, dan staat in de brief dat u de vermogenstoets moet invullen.

Inkomsten

Bij de beoordeling wordt gekeken naar hoe uw situatie nu is.

Voorbeeld: u vraagt in 2022 kwijtschelding aan voor een aanslag uit 2021. Dan kijkt de gemeente naar uw situatie in 2022.

In 2022 is kwijtschelding mogelijk voor 76,5% van het bedrag afvalstoffenheffing. Minimaal 23,5% moet u dus wel betalen.

Eenheid Totaal aanslag Bedrag kwijtschelding Te betalen
Eenpersoonshuishouden € 296,00 € 226,44 € 69,56
Tweepersoonshuishouden € 354,60 € 271,27 € 83,33
Driepersoonshuishouden of meer € 383,90 € 293,68 € 90,22

In de brief van de gemeente staat welk bedrag u moet betalen. Dit bedrag moet u aanhouden.

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft u alleen uitstel voor het bedrag dat vermeld staat bij “bedrag kwijtschelding”. Als de vervaldatum voorbij is, wordt er ook invorderingsrente in rekening gebracht. Betaal het bedrag zo snel mogelijk. Zo voorkomt u dat u rente moet betalen.

Automatische incasso en kwijtschelding

Als u een automatische incasso heeft, dan wordt deze tijdens de behandeling van uw aanvraag tijdelijk gestopt. Na de uitspraak wordt uw automatische incasso weer gestart voor het resterende bedrag. U hoeft zelf niets te doen.

U stuurt het ingevulde kwijtscheldingsformulier per e-mail of per post.

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen. Belastingen kan later wel kopieën bij u opvragen. Hierover ontvangt u dan een brief. Bewijsstukken die kunnen worden opgevraagd zijn:

Inkomsten

 • loon, pensioen of uitkering
 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • energietoeslag
  Let op: Energietoeslag telt NIET mee als inkomsten.
  Door het wel door te geven, kunnen we hier rekening mee houden.
 • teruggave Belastingdienst; meestal maandelijks op de 15e dag van de maand
 • ontvangen alimentatie; kinderalimentatie of partneralimentatie of beiden
 • inkomsten uit verhuur

Uitgaven

 • premie zorgverzekering
 • huurspecificatie
 • betalingsregeling Belastingdienst
 • betalingsregeling Waterschap
 • afschrijving hypotheekbedrag
 • alimentatiebetalingen

Bezittingen

 • afschriften alle betaalrekeningen en spaarrekeningen
 • bewijs onmisbaarheid auto
 • gehandicaptenparkeerkaart
 • jaaroverzicht hypotheek

U ontvangt binnen 3 maanden een brief over uw aanvraag. Hierin staat of u de kwijtschelding krijgt of dat er meer gegevens nodig zijn om de aanvraag compleet te maken. 
Zijn er meer gegevens bij u opgevraagd? Dan ontvangt u binnen 6 maanden bericht nadat de bewijsstukken zijn ontvangen.

Voor welk bedrag u deze periode uitstel van betaling heeft, kunt u nalezen bij Tarieven.

 • Inwoners van de gemeente Rotterdam met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen, bijvoorbeeld mensen met een (bijstands) uitkering of alleen AOW
 • Ondernemers en zzp’ers kunnen alleen kwijtschelding aanvragen voor privé aanslagen. Dit is de afvalstoffenheffing. De ondernemer of zzp’er krijgt in het nieuwe jaar een bericht met het verzoek om jaarcijfers en andere documenten van het bedrijf aan te leveren.

Let op: Ben u eigenaar van een woning? Dan kunt u alleen voor de Afvalstoffenheffing in aanmerking komen voor kwijtschelding. Voor de eigenarenbelasting en de rioolheffing verleent de gemeente geen kwijtschelding.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Als u kunt bewijzen dat uw saldo te hoog was omdat u energietoeslag had gekregen, dan wordt er opnieuw naar uw aanvraag gekeken.

Mail uw bewijs naar kwijtschelddinggbr@rotterdam.nl.
Vermeld daarbij uw volledige naam en adres.

Als u een brief heeft gehad waarin staat dat u geen automatische kwijtschelding krijgt, dan kunnen daar verschillende redenen voor zijn.

Een aantal voorbeelden:

 • u heeft een te hoog inkomen
 • u heeft teveel geld op uw rekening
 • u heeft of had een auto van jonger dan 9 jaar
 • u heeft een auto van een bijzonder merk

Krijgt u geen automatische kwijtschelding, dan kunt u altijd nog zelf kwijtschelding aanvragen.

Als u wilt weten waarom u geen automatische kwijtschelding krijgt, dan kunt u mailen naar kwijtschelddinggbr@rotterdam.nl.

De gemeente heeft verschillende redenen voor het afwijzen van een aanvraag. De reden van de afwijzing staat altijd in de afwijsbrief. De afwijzing hangt af van uw persoonlijke situatie.

U krijgt in ieder geval geen kwijtschelding als uw aanvraag niet compleet is. Of niet goed is ingevuld.

 • Heeft u een afwijzing gekregen omdat de bewijsstukken niet op tijd zijn opgestuurd? Dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen waarbij u alsnog de gevraagde bewijsstukken meestuurt. Geef in het beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Onderaan de brief staat hoe en waar u in beroep kunt gaan.
 • Heeft u een afwijzing gekregen omdat u de vermogenstoets niet op tijd heeft ingevuld? Dan kunt u een nieuw verzoek indienen en daarna alsnog de vermogenstoets invullen.
 • Heeft u een machtiging gegeven voor automatische incasso? Dan worden de termijnen die al voorbij zijn in 1 keer geïncasseerd. Hiernaast loopt de automatische incasso weer voor de overgebleven termijnen.
 • Heeft u geen automatische incasso? Dan kunt u de aanslag in 1 keer betalen of een betalingsregeling aanvragen.

De gemeente controleert een aantal gegevens over de inkomsten en uitgaven van u en uw eventuele partner of medebewoner. Hiervoor zijn bewijsstukken nodig. U stuurt de bewijsstukken samen met het originele retourformulier binnen 14 dagen op.

Let op: u hoeft alleen bewijsstukken op te sturen van bedragen die voor het verzoek zijn gebruikt.

Heeft u de bewijsstukken al opgestuurd of ingeleverd? Dan moet u dit nog een keer doen zodra deze brief is ontvangen. Ook als u vaker een brief ontvangt met het verzoek de bewijsstukken op te sturen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de stukken onleesbaar zijn of de naam op een bankafschrift ontbreekt.

Alle documenten moeten gaan over uw financiële situatie op het moment van de aanvraag. Bankafschriften mogen bijvoorbeeld op de datum van indienen maximaal 2 weken oud zijn.

Nee, u kunt geen bezwaar maken. U krijgt geen kwijtschelding voor het gehele bedrag van de heffing. De gemeenteraad heeft besloten dat u de kwijtschelding nog maar voor een deel van de aanslag kunt krijgen. Tegen een besluit van de gemeenteraad kunt u geen bezwaar maken. Een bezwaar hiertegen wordt altijd afgewezen.

Heeft u tijdelijk onvoldoende geld en komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u misschien een betalingsregeling afspreken met de gemeente. Die regeling kan inhouden dat u meer tijd krijgt om de belastingschuld te betalen.

Op de pagina Gemeentelijke belasting betalen staat hoe u de betalingsregeling aanvraagt.

Op de website bereken uw recht ziet u in een paar stappen waar u misschien recht op heeft. U ziet of u in aanmerking kan komen voor bepaalde toeslagen en of u kans heeft op kwijtschelding.

Tijdens de behandeling van uw aanvraag heeft u alleen uitstel voor het bedrag dat vermeld staat bij “bedrag kwijtschelding”. Na het verstrijken van de vervaldatum van uw aanslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. U kunt het bedrag bij “te betalen” het beste zo snel mogelijk betalen.

Als u een automatische incasso heeft, dan wordt deze tijdens de behandeling van uw aanvraag tijdelijk gestopt. Na de uitspraak wordt uw automatische incasso weer hervat voor het resterende bedrag. U hoeft zelf niets te doen.

Als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen te hoog is, zal uw verzoek tot kwijtschelding worden afgewezen. Het bedrag dat u ongeveer per huishouden op uw bankrekeningen mag hebben is:

 • bij een alleenstaande € 1.500,-
 • bij een alleenstaande ouder € 1.800,-
 • bij samenwonenden of echtgenoten € 2.000,-

Bent u geboren vóór 1 januari 1935? Dan mag u € 2.269,- extra op uw bankrekeningen hebben.

 • U kunt kwijtschelding aanvragen tot 3 maanden na uw betaling van de gemeentelijke belastingaanslag. Is de laatste betaling langer dan 3 maanden geleden? Dan neemt de gemeente uw verzoek niet meer in behandeling.
   
 • Heeft u nog niet betaald, maar wel al eerder een afwijzing kwijtschelding gekregen? Dan krijgt u bericht dat de gemeente uw verzoek niet opnieuw behandelt.

Het bedrag dat u als gedupeerde heeft ontvangen telt mee bij uw vermogen. Het Rijk heeft dit bepaald. Gemeenten moeten zich hieraan houden. U zult de aanslag afvalstoffenheffing helemaal moeten betalen, omdat u niet meer voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Deze belasting is er voor het ophalen van het afval. Het afval wordt voor iedereen opgehaald en iedereen die dat kan moet hieraan meebetalen.

U kunt wel in delen betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeentelijke belasting betalen.