IOAW-uitkering
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/ioaw-uitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Bent u ondernemer en wilt u hulp? Ga dan naar de pagina Ondernemen.

De wet IOAW biedt oudere werkzoekenden een uitkering na de WW.

U kunt de IOAW-uitkering op 2 manieren aanvragen bij de gemeente.

1. Online

U start via de knop 'Uitkering aanvragen'. Om in te loggen heeft u DigiD nodig.
Eerst beantwoordt u een paar vragen.
Na de antwoorden krijgt u advies of u mogelijk recht heeft op een uitkering.
Daarna heeft u 9 dagen om de aanvraag aan te vullen en in te dienen.

Belangrijk bij de aanvraag

Geef uw e-mailadres en telefoonnummer door.
Na uw aanvraag belt de gemeente u voor een gesprek.
U krijgt ook een sms waarin staat dat u een paar vragenlijsten moet invullen.
Met uw antwoorden kan de gemeente u beter helpen.

2. Aan de balie

Lukt het u niet de uitkering online aan te vragen?
Kom dan naar een van de twee locaties:

Meer informatie vindt u op de pagina werk en inkomen.

Ga voor betaaldatums naar de pagina Belangrijke data bijstand.

Bij de balie neemt u ook een geldig paspoort, identiteitskaart of een verblijfsvergunning mee.

4 weken vóórdat uw WW-uitkering stopt, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U krijgt binnen 8 weken een brief waarin staat of u recht heeft op IOAW.
Als u het niet eens bent met de brief, kunt u bezwaar maken.
Klik op deze zin en u gaat naar de pagina Bezwaar maken.

Als de gemeente te laat beslist

U woont in Rotterdam, staat ingeschreven bij de gemeente en bent vóór 1 januari 1965 geboren.

Er zijn 2 groepen mensen die recht kunnen hebben op een IOAW-uitkering.

Groep 1:
-  u bent werkloos geworden na uw 50e levensjaar
-  en u heeft na uw 50e langer dan 3 maanden een WW uitkering ontvangen

Groep 2:
U heeft na uw 50e levensjaar recht gekregen op een loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) op grond van de Wia.
Deze uitkering is daarna gestopt, omdat u minder dan 35% arbeidsongeschiktheid bent.

Machtiging

Wilt u dat iemand anders uw IOAW aanvraag indient?
Dan moet u iemand toestemming geven. Dat heet 'machtigen'.
Gebruik het Machtigingsformulier aanvraag uitkering (pdf).
Er is een handtekening nodig van:

 • u en
 • uw partner (als u die heeft) en
 • de persoon die u toestemming geeft

Let op:

 • Zonder het formulier kan niemand een aanvraag voor iemand anders indienen.
 • Het machtigingsformulier mag alleen gebruikt worden voor 1 aanvrager. Voor 1 aanvraag.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Hebben u of uw partner nog andere inkomsten?
Dan worden die meestal met uw IOAW-uitkering verrekend.
Verschillende soorten inkomsten hebben invloed op de hoogte van uw IOAW-uitkering:

 • een salaris van u of uw partner
 • een andere uitkering (bijvoorbeeld WAO)
 • een VUT-regeling
 • een bedrijfspensioen
 • studiefinanciering of winst uit een onderneming

Sommige inkomsten tellen niet mee voor de IOAW-uitkering. Bijvoorbeeld: inkomsten die uit onderverhuur, alimentatie of rente van spaargeld.
Ook uw totale bezit heeft geen invloed op uw IOAW-uitkering. Voorbeelden zijn: spaargeld, een eigen huis, een auto of sieraden.

De hoogte van uw IOAW-uitkering hangt af van:

 • uw leeftijd
 • uw woonsituatie (woont u alleen of woont u bij uw ouders) 
 • uw leefsituatie (bent u alleenstaand, gehuwd of samenwonend)

Ja, de kostendelersnorm geldt ook voor de IOAW en IOAZ.
Bijvoorbeeld als u alleenstaand bent en huisgenoten heeft van 21 jaar of ouder. Het aantal huisgenoten maakt niet uit.

Meer informatie vindt u op de pagina kostendelersnorm.

Bent u arbeidsongeschikt geworden?
Dit kan gevolgen hebben voor uw geldzaken.
Wilt u weten wat deze verandering voor u betekent?

 • De website Wijzer in geldzaken geeft antwoord op financiële vragen.
 • Op de website Bereken uw recht staat een handige rekenhulp.
  Daar ziet u op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft.
  En waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt.
Of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.