Geheimhouding persoonsgegevens
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/geheimhouding/
Ga naar de hoofdinhoud

Iedereen mag zijn/haar persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) met code geheim laten inschrijven. Bepaalde instanties krijgen dan niet uw persoonsgegevens.

De officiële naam voor geheimhouding is 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'.

U kunt geheimhouding online of per post aanvragen.

Online aanvragen

U vraagt online aan via de knop 'Geheimhouding aanvragen'. Log in met uw DigiD.

Per post aanvragen

U heeft nodig:

U stuurt de documenten ingevuld en ondertekend naar:

Gemeente Rotterdam
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Verhuizen naar andere gemeente

Heeft u geheimhouding en verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw geheimhouding aan te vragen. Weet u niet of u al geheimhouding heeft? Dan kunt u dit zien op de website Mijn Overheid.

De aanvraag geheimhouding is gratis.

  • Voor online aanvragen heeft u DigiD nodig
  • Bij een aanvraag per post stuurt u de volgende documenten mee:
  1. een kopie van uw identiteitsbewijs
  2. het aanvraagformulier geheimhouding

De gemeente verwerkt de aanvraag van geheimhouding binnen 4 weken.

Uzelf inschrijven

Iedereen vanaf 16 jaar die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam mag een geheimhouding persoonsgegevens aanvragen.

Uzelf en uw kinderen inschrijven

Wilt u naast de aanvraag voor uzelf ook voor uw kinderen geheimhouding aanvragen? Geef dit gelijk door bij uw eigen aanvraag.

Kinderen jonger dan 16 jaar en personen onder curatele

Voor inwonende kinderen jonger dan 16 jaar vraagt een ouder of voogd de geheimhouding aan.

Personen onder curatele

Wil iemand die onder curatele staat een geheimhouding, dan moet de curator dit aanvragen.

  • Personen of organisaties die geen recht meer hebben op informatie krijgen alleen gegevens als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft.
  • Instanties die voor de uitoefening van hun taak informatie nodig hebben, kunnen deze krijgen als zij hiervoor geautoriseerd zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Of als ze daartoe wettelijk bevoegd zijn (bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, notarissen, belastingdienst). Ook als u geheimhouding heeft, geeft de gemeente aan deze organisaties gegevens door. Een lijst van deze geautoriseerde BRP afnemers kunt u vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Als een advocaat om uw geheime gegevens vraagt, zal het college van burgemeester en wethouders een belangenafweging maken. Het is mogelijk dat uw gegevens wel worden verstrekt. U wordt daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Geheimhouding kan een minderjarige (jonger dan 16 jaar) niet zelf aanvragen. De aanvraag kan alleen worden gedaan door de ouder, of voogd/verzorger waarbij de minderjarige inwoont.

U geeft zelf door dat u de geheimhouding opheft. Hiervoor kunt u geen ander persoon machtigen. U kunt op 3 manieren de geheimhouding stopzetten.

1. Online stopzetten

U kunt online doorgeven dat u de geheimhouding opheft.

3. Via de post stopzetten

Stuur een schriftelijk verzoek met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar: 

Gemeente Rotterdam
Dienstverlening (verstrekkingsbeperking)
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam