Geboorteaangifte
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u een kind heeft gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. U doet de aangifte in de gemeente waar het kind geboren is.

U doet dus alleen geboorteaangifte in Rotterdam als het kind in Rotterdam geboren is. Dat kan thuis zijn of in een Rotterdams ziekenhuis.

Er zijn 3 manieren om geboorteaangifte te doen.

 1. Online aangifte. Met DigiD. U heeft geen contact met een ambtenaar.
 2. Digitale balie. Met DigiD. U heeft contact met een ambtenaar via videobellen.
 3. In een stadswinkel. U doet aangifte bij de ambtenaar aan de balie.

Lees eerst de uitleg hieronder. Maak daarna uw keuze voor 1 van de 3 manieren.

1. Online geboorteaangifte doen

Bij online aangifte wordt de aangifte helemaal digitaal afgehandeld. U heeft geen contact met een ambtenaar. U hoeft niet naar een stadswinkel. Online aangifte doen kan op ieder moment van de dag.

Voor geboorteaangifte van een stil geboren kind is er een ander proces.
U belt 14 010 voor het maken van een afspraak. U heeft in deze situatie altijd contact met een ambtenaar. Daardoor kunt u de aangifte niet online doen.

Voorwaarden voor online geboorteaangifte

 • 1 van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit
 • de ouder die aangifte doet heeft DigiD
 • de ouder die aangifte doet heeft een geldig identiteitsbewijs
 • de ouder die aangifte doet heeft een geboorteverklaring van het ziekenhuis of van de verloskundige

Als het van toepassing is, stuurt de ouder die de aanvraag doet mee:

 • een akte van naamskeuze
 • een erkenningsakte
 • een donorverklaring

Lees de uitleg in stappen voor de online aangifte.
Voldoet u aan de voorwaarden? Klik dan op de knop Online aangifte doen.
Als u de geboorteaangifte heeft afgerond ontvangt u per e-mail een bevestiging.

LET OP

U kunt GEEN online aangifte doen op:
Zaterdag 12 november van 10.00 uur tot 19.00 uur. Onze excuses hiervoor.

2. Geboorteaangifte via de digitale balie

Via de digitale balie doet u de geboorteaangifte online én u heeft contact met een ambtenaar. Het contact is via videobellen. U hoeft niet naar een stadswinkel. Tijdens het videobellen kunt u de akte controleren en aanvragen. U kunt zich op ieder moment aanmelden. De afhandeling van de aangifte is altijd tijdens kantooruren.

Voorwaarden voor geboorte aangifte via de digitale balie

 • de persoon die aangifte doet is de vader of moeder van het kind
 • de ouder die aangifte doet heeft DigiD
 • de ouder die aangifte doet heeft een telefoon, laptop of tablet met camera en microfoon
 • de ouder die aangifte doet heeft een geldig identiteitsbewijs
 • de ouder die aangifte doet heeft een geboorteverklaring van het ziekenhuis of van de verloskundige

Als het van toepassing is, stuurt de ouder die de aanvraag doet mee:

 • een akte van naamskeuze
 • een erkenningsakte
 • een donorverklaring

Lees eerst hoe aangifte via de digitale balie werkt.

Aanmelden via e-mail

Meld u per email aan. Klik op de link geboorteaangifte via de digitale balie.

3. Geboorteaangifte op afspraak aan de balie

Voor geboorteaangifte aan de balie maakt u een online een afspraak. Of u belt 14 010.

Voorwaarden voor geboorte aangifte via de balie

 • de persoon die aangifte doet is bij de bevalling geweest en heeft het kind geboren zien worden
 • de persoon die aangifte doet is 18 jaar of ouder
 • de persoon die aangifte doet heeft een geldig identiteitsbewijs
 • de persoon die aangifte doet heeft een geboorteverklaring van het ziekenhuis of van de verloskundige

Als het van toepassing is, neemt de ouder die de aanvraag doet mee:

 • een akte van naamskeuze
 • een erkenningsakte
 • een donorverklaring

Afspraak maken

Maak online een afspraak voor Geboorteaangifte aan de balie. Klik op de link Afspraak maken voor geboorteaangifte.

U doet aangifte binnen 3 dagen na de geboorte. U kunt ook aangifte doen op de geboortedag zelf als dit op een werkdag is.
Als de laatste dag van de termijn in het weekend of op een feestdag valt, dan doet u de aangifte op de eerstvolgende werkdag. U heeft altijd tenminste 2 werkdagen om aangifte te doen.
Feestdagen tellen niet mee in de termijn van 3 werkdagen.
Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Koningsdag, Bevrijdingsdag en Kerstmis.

Dag van geboorte

Dag van aangifte 

Maandag Dinsdag, woensdag, donderdag 
Dinsdag Woensdag, donderdag, vrijdag
Woensdag Donderdag, vrijdag, maandag
Donderdag Vrijdag, maandag
Vrijdag Maandag, dinsdag
Zaterdag Maandag, dinsdag
Zondag Maandag, dinsdag, woensdag

De geboorteaangifte zelf is gratis.

In 2022 kost een kopie van een geboorteakte €14,30.

Nadat uw kind is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) kunt u als ouders online een een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. Kijk voor meer informatie op de pagina Kind in Nederland geboren van de IND.

Bij aangifte Online (totaal digitaal) en via de Digitale Balie

De geboorteaangifte wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Bij aangifte aan de balie

De geboorteaangifte wordt gelijk verwerkt.
Als alle documenten in orde zijn, wordt de geboorteakte ook gelijk opgemaakt.

Uw kind wordt ingeschreven in de woongemeente. Als uw kind gaat wonen in de gemeente Rotterdam, dan krijgt u een uittreksel van de persoonslijst mee. Of u ontvangt het uittreksel thuis per post.
Op de persoonslijst staat het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind. Met het BSN kunt u uw kind aanmelden bij uw zorgverzekeraar.

Als uw kind in Rotterdam is geboren maar in een andere gemeente gaat wonen, dan stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand een kennisgeving van de geboorte naar de gemeente waar uw kind gaat wonen.
Na ontvangst van de kennisgeving maakt het gemeentebestuur waar uw kind gaat wonen de persoonslijst op. U krijgt het uittreksel van de persoonslijst per post toegestuurd.

De geboortegemeente stuurt ook altijd een kennisgeving van de geboorteaangifte naar:

 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie zorgt ervoor dat u kinderbijslag krijgt
 • de Provinciale Entadministratie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

 • Log in met uw DigiD
 • Vul de gegevens in, zoals de naam van uw kind, het tijdstip van de geboorte etc.
 • Voeg de geboorteverklaring van het ziekenhuis of van de verloskundige bij

Als het van toepassing is, stuurt de ouder die de aanvraag doet mee:

 • een akte van naamskeuze
 • een erkenningsakte
 • een donorverklaring

Als u de geboorteaangifte heeft afgerond ontvangt u per e-mail een bevestiging.
De geboorteakte wordt zo snel mogelijk opgemaakt.
Uw kind wordt opgenomen in de Basisregistratie Personen van uw woongemeente.

Uitleg geboorteaangifte digitale balie in 3 stappen

Stap1 Aanmelden geboorte

Stuur een mail via de knop Geboorteaangifte doen via digitale balie.

 • zet in de onderwerpbalk dat het om een geboorteaangifte gaat
 • zet in de mail de voornamen en achternamen van de ouders en de geboortedatum van het kind of de kinderen bij een meerling
 • zet in de mail uw telefoonnummer

Stap 2 Identificatie en documenten

Zodra wij uw mail hebben ontvangen, krijgt u van ons een mail terug met daarin een link. Via deze link kunt u zich identificeren met uw DigiD.
Daarna stuurt u online documenten op in de beveiligde omgeving van de gemeente.

 • een foto of scan van uw paspoort
 • een foto of scan van de geboorteverklaring van het ziekenhuis of van de verloskundige

Als het van toepassing is, stuurt de ouder die de aanvraag doet mee:

 • een foto of scan van de akte van naamskeuze
 • een foto of scan van de erkenningsakte
 • een foto of scan van de donorverklaring

Stap 3 Controle van de aangifte en doornemen van de akte

Als de documenten in orde zijn, dan krijgt u een uitnodiging per email voor de online aangifte via videobellen. In de email staan de datum en het tijdstip van uw afspraak met daarin een link. Open de link maximaal 10 minuten voordat de afspraak begint.
Tijdens het videobellen identificeert u zich via DigiD.

Geldige identiteitsbewijzen die u kunt gebruiken voor de geboorteaangifte:

 • Paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • Verblijfsvergunning
 • Vreemdelingendocument

Het Burgerlijk Wetboek is gewijzigd als gevolg van nieuwe ontwikkelingen.

Na de invoering van de duomoeder en de gelijkstelling van het geregistreerd partnerschap aan het huwelijk is het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De belangrijkste veranderingen als gevolg van deze wetswijzigingen zijn:

 • De vrouwelijke echtgenote /partner van de moeder, de zogenaamde duomoeder, kan zonder een gerechtelijke procedure de juridische ouder van een kind worden.
  Voorwaarde: het moederschap van de duomoeder ontstaat van rechtswege als bij de geboorteaangifte aangetoond wordt dat het kind is verwekt door kunstmatige bevruchting van een onbekende zaaddonor.
 • Het juridisch ouderschap van de duomoeder kan ook ontstaan door erkenning (ongeboren vrucht) of gerechtelijke vaststelling ouderschap.
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap worden aan elkaar gelijk gesteld in die zin dat de  geregistreerd partner van de moeder van rechtswege de juridische ouder is van het kind.
 • Bij de vrouwelijke geregistreerd partner geldt als extra voorwaarde dat zij bij de geboorteaangifte aantoont dat het kind is verwekt door kunstmatige bevruchting van een onbekende zaaddonor.
 • Een gehuwde erkenner kan het kind erkennen van een andere vrouw dan zijn/haar echtgenote/partner. De rechter hoeft niet meer vast te stellen dat tussen de erkenner en het kind een nauwe persoonlijke betrekking bestaat.

Wanneer uw kindje vóór de geboorte is overleden kan een akte opgemaakt worden van geboorte(levenloos) in de gemeente waar uw kindje is geboren. Het maakt daarbij niet uit of het kindje binnen of na een zwangerschap van 24 weken is geboren. U kunt in de akte voor- en achternamen laten opnemen. Ook is het mogelijk om een levenloos geboren kindje bij aangifte te erkennen.

Voor het opmaken van een akte van geboorte (levenloos) kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 010. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ook een email sturen naar kcc2@rotterdam.nl. De ambtenaar zal u informeren over de benodigde documenten.

Gezinsuitbreiding kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie.

 • Op de website Wijzer in geldzaken vindt u informatie over geldzaken.
 • Met de handige tool Bereken uw recht op de website Nibud.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Maak een afspraak bij de VraagWijzer in uw buurt.

Meer informatie over naamkeuze vindt u op de webpagina Welke achternaam kan ik voor mijn kind kiezen van de Rijksoverheid.