Garantstelling en particuliere logiesverstrekking
Gepubliceerd op: 21-11-2019
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/garantstelling-en-logiesverstrekking/
Ga naar de hoofdinhoud

Komt er iemand uit het buitenland bij u logeren? En heeft deze persoon een visum nodig? Dan heeft uw gast een Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking nodig.

U vraagt een garantstelling of particuliere logiesverstrekking aan als:

 • uw gast een nationaliteit heeft uit de lijst visumplichtige nationaliteiten. Kijk op de pagina Schengenvisum kort verblijf aanvragen van Nederland wereldwijd
 • uw gast niet alle kosten van het bezoek (max. 90 dagen) kan betalen

Legalisatie handtekening

Op de garantstelling moet uw gelegaliseerde handtekening staan. U maakt hiervoor een afspraak bij een stadswinkel. Daar zet u uw handtekening in het bijzijn van een ambtenaar. De ambtenaar zorgt voor de legalisatie van de handtekening.

Afspraak maken

U maakt een afspraak via de knop 'Afspraak maken'. Of u belt 14 010.

Het formulier

Het formulier en meer informatie vindt u op de website van de Immigratie - en Naturalisatiedienst (IND). Leest u ook de informatie over de aanvraag bij de gemeente onder Wat moet u weten.

Algemeen

 • een garantverklaring heeft een maximale geldigheidsduur van 3 maanden
 • u kunt van tevoren de garantverklaring invullen, maar het formulier mag u pas ondertekenen in bijzijn van de ambtenaar. Dit geldt ook voor de handtekening van de eventuele partner
 • u komt als garantsteller in persoon naar de balie. Een schriftelijke machtiging is niet mogelijk
 • u krijgt de garantstelling gelijk mee

Na de aanvraag

 • u stuurt het formulier samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar uw gast. Stuur ook een kopie mee van uw loonstrookjes/ uitkeringsspecificaties of bankafschriften mee als bewijs van een regelmatig inkomen
 • uw gast gaat met het formulier, de kopie van uw identiteitsbewijs en het bewijs van inkomen naar de Nederlandse ambassade om een Nederlands visum aan te vragen. Meer informatie krijgt uw gast bij de Nederlandse ambassade in het eigen land
  2022
Formulier Bewijs garantstelling Gratis
Legaliseren handtekening € 12,70 per handtekening
 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • een geldig identiteitsbewijs van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de garantsteller als deze de garantverklaring mede ondertekent
 • de garantverklaring

U krijgt het gelegaliseerde formulier gelijk mee.

U vraagt een garantstelling of particuliere logiesverstrekking in de volgende gevallen:

 • uw gast is visumplichtig. Op de pagina Visa voor Nederland van de Rijksoverheid kunt u checken of uw gast een visum nodig heeft.
 • uw gast kan de kosten van het bezoek van maximaal 90 dagen niet betalen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Garantstelling

Met deze verklaring zeg je dat je financieel garant staat voor eventuele kosten en schulden die je niet-Europese bezoeker tijdens zijn of haar bezoek aan Nederland maakt.

Logiesverstrekking

Hiermee geef je aan dat je tijdelijk onderdak (logies) verleent aan een niet-Europese gast.

 

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst vindt u meer informatie over alle regels. Het telefoonnummer is 088 043 0430. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 0430.