Energietransitielening Heindijk
Gepubliceerd op: 24-03-2021
Geprint op: 03-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/energietransitielening-heindijk/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt bij de gemeente een lening aanvragen voor de aansluitbijdrage voor stadsverwarming en om uw woning te verduurzamen en te verbeteren.

U vraagt de lening online aan via de knop 'lening aanvragen'.
Tot en met 31 december 2023 kunt u uw aanvraag indienen.
Log in met uw DigiD.

De regeling is alleen voor woningen in het projectgebied van aardgasvrij Heindijk.
Onder het kopje 'Voor wie' ziet u voor wie deze regeling geldt.

Wat is een energietransitielening?

De energietransitielening Heindijk is een persoonlijke, renteloze lening.
U betaalt in maximaal 15 jaar af.

De lening is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woningverbeterende maatregelen. Zo is ook uw woning klaar voor de toekomst.

Waar kan ik een lening voor aanvragen?

U kunt een lening aanvragen voor de volgende maatregelen:

A. Maatregelen duurzaamheid:

 • isolerende maatregelen
 • aardgasvrije maatregelen
 • duurzaam opwekken, verwarmen en ventileren
 • laadpunt elektrisch rijden

B. Maatregelen woningverbetering:

 • woningonderhoud
 • installaties
 • vergroten woning
 • asbest verwijderen
 • zonwering

Let op: U kunt alleen een lening aanvragen als u een duurzaamheidsmaatregel en een woningverbeterende maatregel uitvoert. U moet dus minimaal 2 maatregelen nemen. U mag wel een energietransitielening aanvragen voor 1 energiebesparende maatregel, als u hiervoor geen lening kunt krijgen bij het Warmtefonds.

De complete lijsten met maatregelen vindt u op de website duurzaam010.

 

Hoeveel kan ik lenen?

U kunt niet meer lenen dan de werkelijke kosten van de maatregelen, plus eventuele afsluitkosten en financieringskosten. De hoogte van de lening hangt ook af van uw persoonlijke situatie, zoals een vermelding bij Bureau Krediet Registratie. U kunt een lening afsluiten tussen de € 2.500 en € 25.000.

Het geld wordt gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hier sluit u ook de lening af. Zodra de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de factuur op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur. U krijgt het geld dus niet op uw eigen rekening.

De lening aanvragen in 3 stappen

 1. U dient een plan in bij de gemeente via de knop 'lening aanvragen'
 2. De gemeente beoordeelt uw plan
 3. Na goedkeuring van de gemeente vraagt u binnen 8 weken een lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland

Daarna

 • U krijgt het geld niet op uw eigen rekening. Het geld wordt gestort in een bouwdepot dat wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hier sluit u ook de lening af. U
 • Zodra de maatregel is uitgevoerd door de erkende aannemer of installateur, stuurt u de rekening op naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 • Het bedrag wordt dan uit het bouwdepot gehaald en overgemaakt aan de aannemer of installateur.

Het beoordelen en goedkeuren van uw plan door de gemeente Rotterdam is gratis.

 • voor de energietransitielening Heindijk betaalt u geen afsluitkosten en geen financieringskosten
 • voor de lening betaalt u ook geen rente

Zie voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en hun kostenoverzicht.

Bij de online aanvraag voor de lening stuurt u het volgende mee:

1. Offertes voor alle aangegeven maatregelen

Dit kunnen meerdere offertes of begrotingen zijn.
Let op: U krijgt alleen een lening voor maatregelen die worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. Dat betekent dat de aannemers of installateurs aangesloten zijn bij een branchevereniging of een keurmerk hebben.

Er worden eisen (pdf) gesteld aan de energiebesparende maatregelen. Het is belangrijk dat u deze eisen bespreekt met de erkende aannemer of installateur bij het aanvragen van een offerte. Die kan deze eisen en uw wensen omzetten naar een goede begroting waarmee u de lening kunt aanvragen. De gemeente bekijkt in de offertes of de maatregelen die u wilt uitvoeren aan de eisen voldoen.

2. Een kopie van uw planning

Hiermee controleert de gemeente het verloop van uw project. Geef daarom ook door wanneer u klaar bent met de uitvoering. Hier heeft u 12 maanden de tijd voor.

2. Een bewijs van eigendom van het Kadaster waarin staat dat u de eigenaar bent van de woning

Voer op de website van het Kadaster uw adres in en kies voor eigendomsinformatie.

3. De vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de maatregelen

Voor sommige werkzaamheden moet u een vergunning aanvragen. Via de vergunningencheck van de gemeente controleert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen zonder de benodigde vergunningen.

Als u online een lening aanvraagt, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.

 • binnen 8 weken wordt een besluit genomen
 • deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.

De lening is bedoeld voor het financieren van energiebesparende en woningverbeterende maatregelen.
Deze regeling geldt alleen voor:

 • woningeigenaren die zelf hun eigen huis bewonen
 • woningen die liggen binnen het gebied van project wijkaanpak aardgasvrij Heindijk.

Het gaat om de straten: Aalsdijk, Bandeloodijk, Bazeldijk, Blesdijk, Bronsdijk, Hazendijk, Heindijk en Korendijk.

Op een energietransitielening zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De voorwaarden van een energietransitielening worden verder uitgelegd op de website duurzaam010 en per e-mail via energietransitiefonds@rotterdam.nl.

 

Meer informatie over de leningen van het Energietransitiefonds Rotterdam vindt u op de website duurzaam010 en op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Voor specifieke vragen over Energietransitiefonds Heindijk stuurt u een mail naar energietransitiefonds@rotterdam.nl.