Eerste vestiging
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/eerste-vestiging/
Ga naar de hoofdinhoud

Komt u vanuit het buitenland voor langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zelf langskomen bij de gemeente en zich in laten schrijven. Dit heet een 'eerste vestiging'.

Nederland inreizen in coronatijd

 • Er zijn geen inreisregels als u uit een land komt binnen de EU of het Schengengebied.
 • Als u uit een veilig land buiten de Europese Unie of het Schengengebied komt, mag u naar Nederland reizen. Op de pagina Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod van de Rijksoverheid staat de lijst met veilige landen.
 • Als u uit een land komt dat niet op de lijst met veilige landen staat en u bent hersteld van corona, dan mag u onder bepaalde voorwaarden Nederland inreizen. Lees de voorwaarden op de pagina Lijst met uitzonderingen op het Europese inreisverbod van de Rijksoverheid.

Zelf inschrijven

Via de knop 'Afspraak maken' komt u eerst in een vragenlijst. Aan het eind van de vragenlijst komt u uit bij een overzicht. Hier kunt u de juiste afspraak maken en ziet u welke documenten u nodig heeft. Per persoon maakt u een aparte afspraak.

Op dit moment is er grote vraag naar producten van de gemeente. Houd rekening met langere wachttijden.

Documenten

Heeft u de vragenlijst doorlopen? Dan weet u welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak. Onder het kopje Meenemen staan alle formulieren nog eens bij elkaar met een uitleg. Vul de documenten helemaal in voordat u naar de afspraak komt. Als ze niet helemaal zijn ingevuld kunnen we u helaas niet helpen.

Verblijfsvergunning

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Dan vraagt u eerst een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). U kunt zich inschrijven als u de verblijfsvergunning heeft.

Hervestiging

Bent u vanuit het buitenland terug verhuist naar Nederland? Of bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP)? Dan moet u zich opnieuw in laten schrijven. U maakt in dit geval een afspraak voor Hervestiging.

Weet wat je huurt

Gaat u een woning huren? Als huurder heeft u recht op een goed onderhouden woning voor een eerlijke prijs. Controleer of u een redelijke huurprijs betaalt op Weet Wat je Huurt.

De eerste inschrijving is gratis.

Zorg dat u de juiste documenten meeneemt naar de afspraak. U vult de formulieren zo volledig mogelijk in voordat u langskomt.

U moet in ieder geval meenemen:

 • het aangifteformulier Eerste inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit formulier is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Duits en Pools
 • een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart)
 • nieuwkomers van buiten Europa: een verblijfsvergunning of een schriftelijke beslissing (beschikking) of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort
 • originele geboorteakten van alle personen die ingeschreven worden en andere akten die op u van toepassing zijn zoals huwelijksakte, echtscheidingsakte, enzovoort
  Let op: Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Ook kan het zijn dat de documenten een legalisatie of apostille moeten hebben.

Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius neemt u een bewijs van uitschrijving mee.

Afhankelijk van uw woonsituatie heeft u ook de volgenden documenten nodig

Uw nieuwe woonsituatie Deze documenten heeft u nodig
Huurder Huurcontract of een verhuurdersverklaring***
Koper of eigenaar Als u nog niet als eigenaar van de nieuwe woning ingeschreven bent in het Kadaster, voeg dan de kopie van de akte van levering ondertekend door de notaris toe óf voeg een kopie van het bewijs van eigendom ondertekend door de notaris toe
Inwonend bij huurder Een verklaring van inwoning***
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
  Verhuurdersverklaring***
Inwonend bij koper of eigenaar Een verklaring van inwoning***
  Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van degene bij wie u gaat inwonen
Kamerbewoning Huurcontract of een verhuurdersverklaring***
***

Een huurcontract of verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het contract of de verklaring moet ingevuld zijn door de eigenaar en beheerder.

Gaat u inwonen bij uw gehuwde of geregistreerde partner, ouders, grootouders, kind, kleinkind, broer of zus? Dan heeft u geen verhuurdersverklaring nodig.

Als u gaat inwonen heeft u altijd een verklaring van inwoning nodig. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen vier weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

 • iedereen die nog niet eerder in de Basisregistratie personen (BRP) stond ingeschreven
 • iedereen die vóór 1994 in de BRP stond ingeschreven en zich weer wil vestigen
 • u komt uit het buitenland en blijft in een half jaar vier maanden daarvan in Nederland. In dit geval de gemeente Rotterdam.
 • vreemdelingen kunnen zich alleen inschrijven in de BRP Rotterdam als zij rechtmatig verblijf hebben in Nederland

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

De Basisregistratie Personen (BRP) is een centrale database met persoonsgegevens van de inwoners van Nederland. Er staan ook gegevens in van Nederlanders in het buitenland. De BRP is de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kijk voor meer informatie op de pagina Basisregistratie personen (BRP)

U moet altijd een verklaring van inwoning inleveren als u gaat wonen op een adres waar andere mensen staan ingeschreven. De huidige bewoners moeten namelijk aantonen dat ze op de hoogte zijn van uw inschrijving.