Melden van te late beslissing
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/dwangsom/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft een aanvraag of bezwaar gestuurd. Maar de gemeente is te laat met beslissen. Meld dit. Want als de gemeente na 14 dagen nog niet beslist, dan moet de gemeente soms geld aan u geven.

Melden dat de gemeente te laat is, doet u in 3 stappen:

 1. Druk op de knop 'Formulier downloaden'.
  Dan opent het formulier waarmee u meldt.
 2. Print het formulier uit en vul het helemaal in.
 3. Stuur het formulier naar de afdeling waar u de aanvraag of bezwaar deed.
  Het adres staat op de brief die u van die afdeling heeft gekregen.

Soms krijgt u geen geld, ook al is de gemeente te laat.
Dat kan zijn om de volgende redenen:

 • De gemeente beslist na uw melding binnen 2 weken op uw aanvraag of bezwaar
 • U heeft zelf voor vertraging gezorgd.
 • U wacht zelf te lang met melden dat de gemeente te laat is.
  Bijvoorbeeld: als u na 16 weken nog niets heeft gehoord van uw aanvraag uitkering en u meldt dat, dan krijgt u geen bedrag.
 • Als de gemeente er echt niets aan kon doen.
  Bijvoorbeeld: in het begin van de corona-uitbraak mochten ambtenaren niet naar kantoor. Daardoor konden zij de aanvragen en bezwaren niet lezen.
 • U heeft bij uw bezwaar niet alle regels gevolgd.
  U heeft bijvoorbeeld geen handtekening gezet.
 • Als de gemeente te laat is met uw Woo-verzoek.
  Meer informatie wat een Woo-verzoek is en wat u dan moet doen, leest u op de pagina Verzoek wet open overheid (Woo).

Als de gemeente heeft beslist op uw aanvraag of bezwaar, krijgt u een brief.
In die brief staan 3 dingen:

 1. De gemeente moet u wel of niet een bedrag betalen.
 2. Hoeveel geld de gemeente moet betalen.
 3. De datum waarop u het geld gekregen moet hebben van de gemeente.

Hoeveel u kunt krijgen

Let op: De eerste 14 dagen na uw melding tellen niet mee.
De 15e dag na uw melding is de eerste dag waarop de gemeente moet betalen.
Vanaf die dag en daarna krijgt u:

 • € 23 per dag voor de eerste 14 dagen na de melding
 • € 35 per dag voor de 14 dagen daarna
 • € 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

U kunt niet meer krijgen dan €1442.

Hierna leest u een voorbeeld:

Datum Wat er gebeurt
3 januari U heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente
28 februari De gemeente is te laat. U heeft nog geen beslissing
1 maart U heeft gemeld dat de gemeente te laat is
1 maart Gemeente heeft 14 dagen om te beslissen zonder geld te betalen
15 maart Eerste dag dat gemeente geld moet betalen
21 maart

Gemeente heeft een beslissing genomen

21 maart U krijgt € 138: 6 dagen te laat, € 23 per dag

Bezwaar als u niets krijgt

Soms beslist de gemeente dat u geen bedrag krijgt.
Als u het daar niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken.

Na uw aanvraag kreeg u een brief waarin staat dat de gemeente uw aanvraag had gekregen.

In die brief staat ook wanneer de gemeente een beslissing moet hebben gemaakt over uw aanvraag.

Let op de datums in de brief.

Soms staat er in de brief niet wanneer de gemeente beslist over uw aanvraag.

Dan heeft de gemeente 8 weken om te beslissen.

De regels bij een bezwaar zijn anders dan bij een aanvraag.
Kijk op een van de 4 pagina's van bezwaar wat de regels zijn.
Hieronder staan de links van de 4 pagina's van Bezwaar:

Heeft u nog vragen?
Bel een van onze medewerkers via het nummer 14 010.
Of neem op een andere manier contact op.

Ingebrekestelling is een woord dat in de wet wordt gebruikt.

Ingebrekestelling betekent: melden dat de gemeente te laat is met beslissen.

Dwangsom is een woord dat in de wet wordt gebruikt.

De dwangsom is het geldbedrag dat u krijgt, als de gemeente 2 weken na uw melding nog steeds te laat is.

Ja, dat kan.

U kunt naar de rechtbank gaan als u niets van de gemeente hoort in de 2 weken nadat u een melding maakte.

U deed de melding met het formulier Ingebrekestelling.

Als u er een rechtszaak van maakt, heet dat: een beroep indienen bij de rechtbank.

Let op: dit kost geld.