Correctie adresgegevens
Gepubliceerd op: 15-05-2017
Geprint op: 02-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/correctie-adres/
Ga naar de hoofdinhoud

Kloppen uw adresgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) niet? Dan kunt u een aanvraag tot correctie doen om deze gegevens achteraf aan te laten passen.

Let op: uw verhuizing doorgeven doet u via de pagina's over verhuizen.
Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen?
Start dan een adresonderzoek.

Aanvraag aanpassing adresgegevens

U kunt de aanvraag op 2 manieren indienen bij de gemeente.

1. Aanvraag online indienen

U vraagt online met uw DigiD een correctie aan:

 1. als uw verhuisdatum niet klopt in de BRP.
  Let op! De datum waarop u uw adreswijziging aan ons heeft doorgegeven is bepalend. Als u later dan 5 dagen na uw verhuizing uw aangifte adreswijziging aan ons heeft doorgegeven kan uw verhuisdatum niet in de BRP aangepast worden.
 2. als uw adres/huisnummer niet klopt in de BRP.
 3. als u na een adresonderzoek bent uitgeschreven uit de BRP, terwijl u nog steeds woont op het adres waarop u ingeschreven stond.

2. Aanvraag per post indienen

U kunt het ingevulde aanvraagformulier en aanvullende stukken ook opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Burgerzaken & Belastingen
Kwaliteit BRP / correctieverzoeken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Een correctieverzoek van adresgegevens in de BRP is gratis.

 • Kopie van uw identiteitsbewijs
 • Bewijsstukken
  - Als uw verhuisdatum niet klopt: bewijsstukken van uw eerdere aangifte van adreswijziging
  - Als uw adres/huisnummer niet klopt: bewijsstukken met de juiste adresgegevens
  - Als u onterecht bent uitgeschreven uit de BRP: bewijsstukken dat u sinds uw uitschrijving steeds op hetzelfde adres heeft gewoond

Uiterlijk binnen vier weken nadat uw aanvraag binnen is, krijgt u een besluit op uw aanvraag. Wanneer er voor de beoordeling van uw verzoek langer dan vier weken nodig is, krijgt u hierover bericht.

Inwoners van Rotterdam, van wie de adresgegevens in de BRP niet kloppen.

Besluit

Na beoordeling van uw verzoek wordt een besluit genomen.

Let op!  

 • Uw verzoek kan worden goedgekeurd: de BRP wordt dan aangepast.
 • Uw verzoek kan worden afgewezen: de BRP wordt dan niet aangepast. Als u het niet eens bent met het genomen besluit, kunt u daartegen in bezwaar gaan. In het besluit staat uitgelegd hoe u dat kunt doen.

Als u online uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u online het besluit. Als u het besluit liever per post wilt ontvangen, kunt u dat in uw aanvraag vermelden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.