Container huren bouwafval en sloopafval
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/container-huren/
Ga naar de hoofdinhoud

Na een verbouwing, sloop of renovatie blijft bouwafval over. U kunt hiervoor bij de gemeente een container vanaf 6m3 huren.

Bouwafval en sloopafval kan uit allerlei materialen bestaan: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand en metaal. Als u dit afval goed gescheiden inlevert, is recycling goed mogelijk.

Kosten en informatie

Voor meer informatie en vragen over de kosten voor het huren van een container bij de gemeente belt u naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Vergunning gebruik van de weg

Soms is voor het plaatsen van een container een vergunning gebruik van de weg nodig. Dit is meestal wanneer u de container op de openbare weg wilt plaatsen. Als u de gevraagde vergunning van de gemeente heeft ontvangen kunt u de bouwafvalcontainer en sloopafvalcontainer neer laten zetten. De container wordt geplaatst op de plek die u heeft aangewezen. De gemeente is niet aansprakelijk voor boetes die worden gegeven als een container wordt geplaatst op een plek waar dit niet mag.

Heeft u los bouwafval en sloopafval?

Inwoners van Rotterdam kunnen dit zelf gratis naar een milieupark brengen. Bouwafval en sloopafval worden alleen opgehaald in een container. Puinzakken en bigbags worden niet opgehaald, ook niet als u hiervoor wilt betalen. Wilt u weten waar uw afval hoort? Dat kunt u opzoeken in de Afvalscheidingswijzer.

Informatie over de kosten voor het huren van een container kunt u krijgen via het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Het bedrag dat u betaalt, is voor:

  • het plaatsen van de lege container
  • het ophalen van de volle container
  • het afvoeren van het bouwafval en sloopafval

Bouwafval en sloopafval wegbrengen

Brengt u bouwafval en sloopafval zelf gratis weg naar een milieupark, dan neemt u 2 documenten mee:

  1. een geldig legitimatiebewijs
  2. een document waarop uw postcode staat. Bijvoorbeeld een officiële brief of bankafschrift. Heeft u geen document waar uw postcode op staat, dan wordt aan de hand van uw BSN uw postcode gecontroleerd. Uiteraard wordt uw privacy gewaarborgd, uw gegevens worden niet opgeslagen en bewaard.

Het duurt ongeveer 2 tot 3 werkdagen voordat de container kan worden afgeleverd.

Let op:

  • Of er containers beschikbaar zijn, hangt af van het aantal andere mensen dat zo’n aanvraag heeft gedaan bij de gemeente.
  • Als er ook een vergunning Gebruik van de weg nodig is, duurt het 2 weken langer.

Alleen burgers kunnen een container aanvragen. Bedrijven moeten via een particuliere aanbieder een bouwcontainer huren.

Inwoners van Rotterdam kunnen bouwafval en sloopafval zelf gratis naar een milieupark brengen. Bedrijven hebben geen toegang tot milieuparken.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Straatstenen, tuintegels, straatklinkers, pallets en andere straatbedekking vallen allemaal onder de naam bouwafval en sloopafval. 

U kunt dit zelf gratis wegbrengen naar een milieupark of u kunt hiervoor een container huren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk servicenummer 14 010.