Burgerinitiatief indienen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 30-11-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/burgerinitiatief/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Dien dan een burgerinitiatief of jongereninitiatief in bij de gemeenteraad.

Met het burgerinitiatief of jongereninitiatief wordt uw idee besproken door de gemeenteraad. Uw voorstel mag over bijna alles gaan, maar let goed op de voorwaarden.

Jonger dan 18 jaar? Dien een Jongereninitiatief in

 • Verzamel minimaal 25 handtekeningen van Rotterdammers tussen de 12-17 jaar
 • Het Jongereninitiatief is voor Rotterdammers tussen 12 en 17 jaar
 • Noteer de gegevens van minimaal 1 en maximaal 3 vertegenwoordigers

18 jaar of ouder? Dien een burgerinitiatief in

 • Gaat het over 1 gebied? Verzamel minstens 25 handtekeningen van Rotterdammers van 14 jaar en ouder
 • Gaat het over meer gebieden of de hele stad? Verzamel dan minstens 150 handtekeningen
 • Noteer de gegevens van minimaal 1 en maximaal 3 vertegenwoordigers

Gebruik voor het indienen het formulier 'Verzoek Burgerinitiatief'.
Via de knop 'Initiatief indienen' opent u het formulier.

Verstuur het ingevulde formulier met de handtekeningen per mail of per post.
Het mailadres en het postadres staan rechtsboven het formulier.

Eerst wordt gekeken of uw idee aan de voorwaarden voldoet.
Als dat zo is, bespreken de raadscommissie en de raad uw initiatief.
Tijdens deze bespreking kunt u uw plan kort toelichten.
Uiteindelijk besluit de raad om uw initiatief wel of niet te steunen. 

De raad neemt na uiterlijk 17 weken een besluit over uw plan.
U hoort hierna zo snel mogelijk wat de raad precies heeft besloten.

 1. het idee gaat over een onderwerp waarover de gemeente mag besluiten
 2. u geeft in uw voorstel duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen
 3. het mag niet gaan over:
 • de gemeentelijke organisatie
 • de manier van werken bij de gemeente
 • de begroting (hoeveel de gemeente denkt uit te gaan geven)
 • belasting
 • genomen gemeentebesluiten
 • personen

In de Verordening inspraak, digitale meningspeiling, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2018 kunt u de uitgebreide informatie, de voorwaarden en spelregels rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen of bellen naar 010 267 34 00.

Er zijn ook andere mogelijkheden om iets te doen met uw ideeën.
Gaat het over uw eigen wijk of gebied?

Natuurlijk kunt u uw ideeën ook op andere manieren onder de aandacht brengen van het gemeentebestuur.

Per mail of post

Stuur een e-mail of brief aan de gemeenteraad, de raadscommissies, het college, de burgemeester of een wethouder.

Het postadres is:
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam