Briefadres
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-08-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/briefadres/
Ga naar de hoofdinhoud

Heeft u tijdelijk geen woonplek? Verblijft u in een instelling? Of gaat u één keer korter dan 8 maanden naar het buitenland? Vraag dan een briefadres aan.

Een briefadres is het adres van een ander persoon of van een instelling waar uw post naar toe gestuurd kan worden. Zoals brieven, belastingformulieren of een stempas. Met een briefadres bent u zonder woonadres toch bereikbaar.
Er zijn 3 verschillende soorten briefadressen.

1. Een particulier briefadres vraagt u aan bij een familielid, vriend of kennis. U spreekt zelf met de briefadresgever af wanneer u de post ophaalt.

2. Een regulier briefadres vraagt u aan bij een instelling die door de gemeente is aangewezen om briefadresgever te zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Vraagwijzer bij u in de buurt. Een regulier briefadres kunt u niet zelf aanvragen. De aanvraag gaat via de Vraagwijzer.

3. Een gemeentelijk briefadres vraagt u aan als u geen woonadres heeft of geen gebruik kunt maken van een particulier of regulier briefadres. Voor een gemeentelijk briefadres gelden de volgende voorwaarden:

 • u verblijft rechtmatig in Nederland
 • u haalt regelmatig uw post op tijdens de vaste openingstijden
 • op een gemeentelijk briefadres worden geen aangetekende brieven, pakketten of medicijnen aangenomen

Let op: de gemeente kijkt altijd of u echt een briefadres nodig heeft of dat u zich moet inschrijven met een woonadres.

Briefadres aanvragen

U kunt een briefadres per post aanvragen of online. Voor de online aanvraag heeft u DigiD nodig.

Online met DigiD

Particulier briefadres:

 1. Download het formulier Verklaring toestemming briefadres
 2. Vul het formulier samen met de briefadresgever in
 3. Voeg het formulier en een kopie van een identiteitsbewijs van de briefadresgever bij de online aanvraag
 4. Kijk onder Meesturen welke documenten u nog meer nodig heeft
 5. Vraag het briefadres aan via de knop 'Briefadres aanvragen'. Log in met uw DigiD

Gemeentelijk briefadres:

 1. U kunt alleen zelf een gemeentelijk briefadres aanvragen als u geen begeleiding heeft van de gemeente of een door de gemeente aangewezen instelling.
 2. Kijk onder Meesturen welke documenten u nog meer nodig heeft
 3. Vraag het briefadres aan via de knop ‘Briefadres aanvragen’. Log in met uw DigiD

Per post

Particulier briefadres: bij familie, vrienden of kennissen

 • Download het formulier Aanvraag particulier Briefadres
 • Kijk onder Meesturen welke documenten u nog meer nodig heeft
 • Print het formulier, vul het in en stuur het samen met de andere documenten naar de gemeente. Het adres staat op pagina 3 van het formulier.

Gemeentelijk briefadres: u kunt niet terecht bij familie, vrienden of kennissen

 • Download het formulier Aanvraag gemeentelijk Briefadres
 • Kijk onder Meesturen welke documenten u nog meer nodig heeft
 • Print het formulier en stuur het met de aanvullende documenten naar de gemeente. Het adres staat op pagina 4 van het formulier.

Dakloos of schulden

Als u dakloos bent of schulden heeft, neem dan contact op met de Vraagwijzer.
Ook voor hulpvragen neemt u contact op met de Vraagwijzer.
De contactgegevens staan op de pagina De Vraagwijzer helpt u verder.

Mag u zich niet inschrijven van de verhuurder?

Wees alert als u zich niet in mag schrijven van de verhuurder.  Uw verhuurder overtreedt dan mogelijk de regels van kamerverhuur. Meer informatie vindt u op Weet Wat je Huurt. Als u twijfelt, neem dan contact op met de gemeente.

Geef altijd uw woonplaats of verblijfsadres door aan de gemeente. Ga naar de webpagina Verhuizing doorgeven. Er kan mogelijk een huisbezoek worden gepland.

Briefadres eindigen

Inschrijving met een briefadres kan om verschillende redenen worden stop gezet.

 • U heeft een nieuw adres. U geeft uw nieuwe adres door via de pagina Verhuizing doorgeven.
 • U gaat wonen op het briefadres. U laat uw briefadres omzetten naar een woonadres. Op de pagina Verhuizing doorgeven geeft u uw omzetting door.
 • De briefadresgever vraagt aan u om een ander adres op te geven.
 • De briefadresgever start een adres in onderzoek tegen de inschrijving van uw briefadres
 • Er loopt een onderzoek naar de verblijfplaats van de briefadresgever.
 • De briefadresgever is niet meer ingeschreven op het aan u verleende briefadres.

De inschrijving met een briefadres is gratis.

1. Een kopie van uw identiteitsbewijs.

2. Een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die briefadresgever wil zijn.

3. Bewijsstukken. Welke dit zijn hangt af van de reden van uw aanvraag. Een aantal voorbeelden:

 • Wacht u op oplevering van een nieuwe woning? Stuur een aankoopbewijs, verkoopbewijs of huurbewijs mee.
 • Verblijft u in een instelling, bijvoorbeeld een zorginstelling? Stuur een verklaring van de instelling mee.
 • Verblijft u in detentie? Stuur een bewijs van uw detentie mee.
 • Heeft u een varend beroep op een Nederlands schip? Stuur een arbeidsovereenkomst of contract mee.

De afhandeling van de aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Door werkzaamheden aan het aanvraagsysteem kan de afhandeling van uw aanvraag op dit moment langer duren.

U krijgt bericht als de beoordeling van uw aanvraag langer duurt dan 8 weken.

Iedere inwoner in Nederland moet ingeschreven staan in de BRP (Basisregistratie personen). Het inschrijven met een briefadres kan alleen met de hieronder genoemde redenen. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waar de briefadresgever woont en ingeschreven staat.

Redenen voor een briefadres

1. u heeft geen woonadres door:

 • dak- of thuisloosheid
 • korte overbrugging tussen twee woonadressen
 • de uitoefening van een ambulant beroep
 • kort verblijf in het buitenland: tijdens een jaar maximaal 2/3e van de tijd
 • korter dan twee jaar in het buitenland en varend op een schip dat de thuishaven in Nederland heeft

2. u verblijft in een instelling voor mannen- of vrouwenopvang (blijf-van-mijn-lijf-huizen)
3. u verblijft in een instelling voor gezondheidszorg, kinderbescherming of detentie
4. u verblijft op een adres waarvan het opnemen van dat woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is
5. u verblijft in door de gemeente aangewezen instelling voor opvang

Geen briefadres

Inschrijving met een briefadres kan niet op:

 • een adres waarop niemand staat ingeschreven
 • een adres dat niet voorkomt in de BRP
 • een postbus

Briefadres voor dak- en thuislozen

U kunt met een briefadres worden ingeschreven bij een begeleidende instelling, die door de gemeente is aangewezen als briefadresgever. U vraagt het briefadres aan bij de betreffende instelling of de VraagWijzer.

Een briefadres wordt dan alleen gegeven samen met een begeleidingstraject.

Als u het niet eens bent met de weigering van het briefadres, dan kunt u hiertegen binnen zes weken in bezwaar. Het bezwaarschrift stuurt u per post of fax naar:

Het college van burgemeester en wethouders
T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam
Faxnummer (010) 267 63 00

In het bezwaarschrift moet staan:

 • uw naam, adres en handtekening
 • uw telefoonnummer om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is
 • de datum waarop u bezwaar maakt
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • de reden(en) van uw bezwaar

Stuur ook een kopie van het weigeringsbesluit mee.

U kunt uw bezwaar ook online indienen. Meer informatie vindt u op de pagina bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Hoe lang dit duurt, is afhankelijk van uw situatie. Een briefadres een tijdelijke oplossing. Elke bewoner van Nederland moet zich in de eerste plaats inschrijven met een woonadres.

Een briefadresnemer is degene die het briefadres aanvraagt.

Een briefadresgever is de persoon bij wie u zich met een briefadres inschrijft. De briefadresgever heeft een aantal verplichtingen:

 • hij of zij is verplicht ervoor te zorgen dat post, die bestemd is voor de persoon die op het briefadres wordt ingeschreven, die persoon bereikt
 • hij of zij is verplicht om informatie te geven als het gemeentebestuur hiernaar vraagt.

Dit mag niet de reden zijn om u met een briefadres in te schrijven.

Geen financiële gevolgen voor briefadresgever

De briefadresgever is niet verantwoordelijk voor mogelijke schulden van u. Er zijn verder geen gevolgen voor de bijstandsuitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag van de briefadresgever. U staat namelijk niet als bewoner op het adres ingeschreven.

Nee, dat kan niet. U woont niet op het adres. Als u in het bezit bent van een parkeervergunning zal deze worden beëindigd.

Nee, dat kan niet. Een Persoonsgebonden Budget is alleen mogelijk als je als bewoner staat ingeschreven op een adres.