bezwaar overig
Gepubliceerd op: 04-08-2022
Geprint op: 05-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-overig/
Ga naar de hoofdinhoud

Op deze pagina maakt u bezwaar tegen een beslissing van de gemeente waar u het niet mee eens bent.

Wilt u bezwaar maken tegen een huisvuil-rekening, parkeerboete,
afwijzing parkeervergunning, belastingaanslag of Werk en Inkomen?

Ga dan naar de hoofdpagina Bezwaar.

Wilt u bezwaar maken tegen iets anders, blijft u op deze pagina.

Bezwaar maken kan op 3 manieren.

1. Online, als burger via de knop 'Bezwaar maken'. Log in met uw DigiD.

2. Voor advocaten, bedrijven en instanties

U kunt met eHerkenning niveau 2 direct online bezwaar maken.

3. Per post, per fax of met spoed

Kijk hiervoor bij het veld Per post, per fax of met spoed.

Als de gemeente uw bezwaar heeft ontvangen, krijgt u een brief.
In de brief staat hoe lang de gemeente mag doen over uw bezwaar.
Dat is 6 tot 12 weken, vanaf de laatste dag dat uw bezwaar binnen mag komen.

Vertraging

De termijn kan één keer met 6 weken worden verlengd.
Meestal gaat het vaak sneller, maar soms ook langzamer.
Dat kan de volgende oorzaken hebben:

1.         Sommige bezwaren kunnen worden afgehandeld door ambtenaren, bij andere wordt de Algemene Bezwaarschriften Commissie ingeschakeld.

2.         Hoe moeilijk uw bezwaar is.

Soms is uw bezwaar eenvoudig. Dan kan een medewerker er snel naar kijken.

Maar het kan langer duren als meer mensen bij het besluit betrokken zijn, bijvoorbeeld bij een bouwplan dat consequenties heeft voor de hele straat. Of als er onderzoek verricht moet worden voor er beslist kan worden.

Bezwaar met spoed

Kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?
U kunt via de rechter een Voorlopige voorziening aanvragen.
Dit kost wel geld. Kijk hiervoor op de website Rechtspraak.

Te late beslissing op bezwaar

 • Is de gemeente bijna te laat met beslissen op uw bezwaar?
  U mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente echt te laat? Meld dit schriftelijk.
  Dan krijgt u soms een geldbedrag.
  Meer weten? Kijk op de pagina Te late beslissing.

Per post

In de brief schrijft u:

 • onderwerp: bezwaar
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer. Dan bespreken we wat de beste aanpak is
 • de datum waarop u de brief schrijft
 • waar het besluit van de gemeente over gaat
 • het nummer van de beslissing
  (dit nummer staat op de brief van de beslissing)
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • uw handtekening

Als uw bezwaar in een andere taal is geschreven, kan worden gevraagd of u voor een goede Nederlandse vertaling zorgt.

Naast de brief stuurt u

 • een kopie van de beslissing waar u het niet mee eens bent
 • als iemand anders voor u bezwaar maakt: een ingevuld en ondertekend Machtigingsformulier (PDF)

Postadres

Stuur uw brief naar:

Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Fax

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: 010 267 63 00

Bezwaar met spoed

Duurt een behandeling van uw bezwaar te lang?
U kunt de rechter om een 'voorlopige voorziening' vragen.
Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaar nog in behandeling is.
Daar moet u wel voor betalen.
Meer informatie vindt u op de pagina Voorlopige voorziening.

Tijd om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn.
De datum op de brief met de beslissing is de start van die 6 weken.
Als uw bezwaar te laat is, antwoordt de gemeente niet meer op uw bezwaar.

Soms is de tijd voor bezwaar korter dan 6 weken.
Op de brief met de beslissing staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.
Staat het er niet, vraag dit snel na bij de afdeling die de beslissing heeft genomen.

Bezwaarschrift niet af

Soms lukt u het niet binnen 6 weken uw bezwaar af te maken.
U heeft bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is nog niet klaar.
Maak dan toch bezwaar. Dit heet: pro-formabezwaarschrift.

In het bezwaar moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt

Dan krijgt u nog kort de tijd om het bezwaar af te maken.

Gegevens doorgeven aan andere organisaties of personen

Het kan dat uw bezwaar met uw naam en adresgegevens wordt doorgegeven aan de personen die met de beslissing te maken hebben.

Bijvoorbeeld als uw buurman de gemeente vraagt of hij de boom in zijn tuin mag omhakken. Als u bezwaar maakt, dan krijgt uw buurman uw bezwaar met uw naam en adres te lezen.

Of dat er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving. Het doorgeven van geluidsoverlast is bijvoorbeeld een verzoek tot handhaving.

Uw BSN-nummer wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaar intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaar stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen?
Dit kan door een brief te sturen naar:
Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste beslissingen van de gemeente. Maar niet voor allemaal. Lees in de brief met de beslissing over de mogelijkheden voor bezwaar.

Voor meer informatie neemt u contact op per e-mail.
U kunt ook bellen naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Nee. De beslissing verandert niet. Dat gebeurt pas als u gelijk heeft gekregen.

Ja, dan bent u te laat. Uw bezwaar moest binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat, bij de gemeente binnen zijn.

Bewaren van gegevens van geweld of agressie

Als iemand agressief was of geweld heeft gebruikt tegen de gemeente, worden de gegevens van die persoon bewaard.
Dat bewaren is voor de veiligheid van de medewerkers.

Gegevens om het werk van de gemeente te verbeteren

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om het werk van de gemeente beter te maken.
Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor iets anders.
Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG).
Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens.

Inzage of verwijdering gegevens

U mag uw persoonsgegevens bekijken of weg laten halen.

U kunt dit op 2 manieren doen.

1. Online via de pagina Verzoek AVG.

2. Per post. U stuurt dan een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam