Bezwaar
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-besluit-gemeente/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u in bezwaar gaat, hoe lang het duurt en wat de regels zijn.

Weet u al genoeg om uw bezwaar te sturen, klik dan op de knop 'Bezwaar maken'.
U komt dan direct op de pagina om in bezwaar te gaan.

Een beslissing over een bezwaar duurt langer dan een beslissing over een aanvraag. Dat komt door 2 dingen:

 1. De gemeente begint 6 weken na de eerste beslissing met uw bezwaar.
 2. Hoe moeilijk uw bezwaar is.
  Soms is uw bezwaar eenvoudig. Dan kan 1 medewerker er naar kijken.
  Maar het kan langer duren als meer mensen uw bezwaar moeten lezen.
  De gemeente laat u weten hoe lang het duurt.
Voorbeeld tijdsduur Eenvoudig bezwaar Moeilijk bezwaar
Datum op de beslissing over de aanvraag 6 april 6 april
Laatste datum waarop uw bezwaar bij de gemeente moet zijn 18 mei 18 mei
Behandeling van uw bezwaar 19 mei 19 mei
Laatste datum waarop de gemeente moet beslissen op uw bezwaar 11 augustus 22 september

Bezwaar met spoed

Kunt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten?
U kunt via de rechter een Voorlopige voorziening aanvragen.
Dit kost wel geld. Kijk hiervoor op de website Rechtspraak.

Te late beslissing op bezwaar

 • Is de gemeente bijna te laat met beslissen op uw bezwaar?
  U mag altijd contact opnemen hoe het ermee staat.
 • Is de gemeente echt te laat? Meld dit schriftelijk.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te besluiten.
  Doet de gemeente dat ook niet?
  Dan krijgt u automatisch een geldbedrag.
  Meer weten? Kijk op de pagina Te late beslissing.

Tijd om bezwaar te maken

Uw bezwaar moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn.
De datum op de brief met de beslissing is de start van die 6 weken.
Als uw bezwaar te laat is, antwoordt de gemeente niet meer op uw bezwaar.

Soms is de tijd voor bezwaar korter dan 6 weken.
Op de brief met de beslissing staat hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.
Staat het er niet, vraag dit snel na bij de afdeling die de beslissing heeft genomen.

Bezwaarschrift niet af

Soms lukt u het niet binnen 6 weken uw bezwaar af te maken.
U heeft bijvoorbeeld nog niet alle bewijzen. Of een vertaling is nog niet klaar.
Maak dan toch bezwaar.

In het bezwaar moet in ieder geval staan:

 • uw naam
 • adres
 • datum
 • de brief met de beslissing waartegen u bezwaar maakt

Dan krijgt u nog kort de tijd om het bezwaar af te maken.

Gegevens doorgeven aan andere organisaties of personen

Het kan dat uw bezwaar met uw naam en adresgegevens wordt doorgegeven aan de personen die met de beslissing te maken hebben.

Bijvoorbeeld als uw buurman de gemeente vraagt of hij de boom in zijn tuin mag omhakken. Als u bezwaar maakt, dan krijgt uw buurman uw bezwaar met uw naam en adres te lezen.

Of dat er anderen zijn betrokken bij beslissingen over verzoeken tot handhaving. Het doorgeven van geluidsoverlast is bijvoorbeeld een verzoek tot handhaving.

Uw BSN-nummer wordt nooit aan anderen gegeven.

Bezwaar intrekken, aanpassen of aanvullen

Wilt u uw bezwaar stoppen, of gegevens aanpassen of aanvullen?
Dit kan door een brief te sturen naar:
Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam.

Algemene Wet Bestuursrecht

De regels voor bezwaar staan in de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze regels gelden voor de meeste beslissingen van de gemeente. Maar niet voor allemaal. Lees in de brief met de beslissing over de mogelijkheden voor bezwaar.

Voor meer informatie neemt u contact op per e-mail.
U kunt ook bellen naar 14 010.

Voor rechtshulp of juridische vragen kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket.

Nee. De beslissing verandert niet. Dat gebeurt pas als u gelijk heeft gekregen.

Ja, dan bent u te laat. Uw bezwaar moest binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat, bij de gemeente binnen zijn.

Iedereen die bezwaar maakt, krijgt binnen 1 week een brief waarin staat dat de gemeente uw bezwaar heeft gekregen.

Bewaren van gegevens van geweld of agressie

Als iemand agressief was of geweld heeft gebruikt tegen de gemeente, worden de gegevens van die persoon bewaard.
Dat bewaren is voor de veiligheid van de medewerkers.

Gegevens om het werk van de gemeente te verbeteren

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om het werk van de gemeente beter te maken.
Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor iets anders.
Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG).
Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens.

Inzage of verwijdering gegevens

U mag uw persoonsgegevens bekijken of weg laten halen.

U kunt dit op 2 manieren doen.

1. Online via de pagina Verzoek AVG.

2. Per post. U stuurt dan een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuurs- en Concernondersteuning, afdeling Juridische diensten
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam