Aanvraag AVG (privacy) verzoek inzage persoonsgegevens
Gepubliceerd op: 10-04-2018
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-avg/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u weten welke gegevens de gemeente van u heeft? Dien dan een Aanvraag AVG in.

Beantwoord eerst een aantal vragen.
Dan wordt uw aanvraag naar de juiste afdeling gestuurd.

Als u hieronder geen vraag ziet, dan is uw internetbrowser misschien verouderd.
Gebruik Firefox of Microsoft Edge, dan ziet u de vraag waarschijnlijk wel.

Heeft u een vraag over uw gegevens bij de GGD?

Heeft u een vraag over uw gegevens bij de GGD?

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om het werk van de gemeente te verbeteren.
Bijvoorbeeld een gesprek aan de telefoon.
Uw gegevens mogen niet gebruikt worden voor andere zaken.
Dat staat in de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lees meer hierover op de pagina Uw gegevens, bij de vraag Waarvoor gebruikt de gemeente persoonsgegevens.

Aanvragen van 'inzien van persoonsgegevens' is meestal gratis.

Het moet om gegevens gaan die de gemeente heeft.

U geeft in uw vraag aan:

 • over welk onderwerp u de persoonsgegevens wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt.
 • wanneer de gemeente uw persoonsgegevens had gekregen

AVG aanvragen voor iemand anders

Doet u een aanvraag voor iemand anders?
Dan moet die persoon u toestemming geven.
Gebruik hiervoor het formulier Machtiging aanvraag AVG (pdf).
U ondertekent beiden het formulier en stuurt dit mee met de aanvraag.

AVG aanvragen over gegevens van uw kinderen

Ook als u wilt weten welke gegevens de gemeente heeft van uw kinderen, is er een machtiging nodig. Uw kinderen moeten u toestemming geven om het aan te vragen.
Gebruik hiervoor het formulier Machtiging aanvraag AVG (pdf).

Binnen een maand laat de gemeente u weten over de afhandeling.

Te laat beslist

 • Soms lukt het niet om op tijd op uw verzoek te reageren.
  Dan laat de gemeente binnen 1 maand weten waarom dat niet lukt.
 • Is de gemeente te laat met een beslissing op uw aanvraag?
  Meld dit.
  Reageert de gemeente 2 weken na uw melding nog niet?
  Dan heeft u recht op een geldbedrag.
 • Meer hierover leest u op de pagina Melden van te laat besluit.
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • u kunt alleen eigen gegevens opvragen
 • Vraagt u de gegevens van uw kind?
  Alle ouders met gezag moeten hun handtekening zetten voor het opvragen van persoonsgegevens
  Soms moet uw kind u toestemming geven.
 • Vraagt u gegevens op voor iemand waarvoor u toestemming heeft gekregen? Dan heeft u kopieën nodig van ID-bewijzen van u en de gemachtigde.
 • Daarnaast stuurt u een geldige machtiging. Het formulier hiervoor staat bij Meesturen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Rotterdam. Of kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.