Aanslagbiljet bekijken
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aanslagbiljet/
Ga naar de hoofdinhoud

Een overzicht van uw belasting aanslagen bekijkt u in Mijn Loket.

Ga naar Mijn Loket via de knop 'Aanslagbiljet bekijken'.

Burger: Log in met uw DigiD.
Heeft u nog geen DigiD? Ga eerst naar de pagina DigiD.

Bedrijf: Log in met eHerkenning.
Heeft u geen eHerkenning? Ga eerst naar de pagina eHerkenning

Berichtenbox MijnOverheid

U krijgt het aanslagbiljet online als u dit in uw account van de Berichtenbox van MijnOverheid heeft aangegeven.

De aanvraag van een kopie van een aanslagbiljet is gratis.

De meeste aanslagen worden in het begin van het jaar opgelegd.

De gemeente mag volgens de wet een aanslag opleggen binnen 3 jaar na het ontstaan van de belastingplicht.

 1. Bedrijven
 2. Burgers:
 • Bent u ingeschreven bij de gemeente Rotterdam, dan krijgt u per huishouden tenminste één keer per jaar een aanslagbiljet.
 • Komt u net in Rotterdam wonen en heeft u zich ingeschreven bij de gemeente? Dan krijgt u een aanslag voor de rest van de maanden van het jaar dat u beschikking heeft over uw woning in Rotterdam.

Combi-aanslagbiljet

Meerdere aanslagen worden samengevoegd op het combi-aanslagbiljet. Dat zijn:

 • Afvalstoffenheffing
 • WOZ-beschikking
 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
 • Rioolheffing (alleen voor eigenaren)

Per woning of niet-woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand, krijgt u een aparte belastingaanslag. Bent u het niet eens met deze aanslag, dan dient u één bezwaarschrift in per woning of niet-woning.

Heeft u nog vragen? Bel dan het gemeentelijk servicenummer 14 010.

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
Klopt de aanslag, dan moet u wel betalen.

U kunt een ander postadres doorgeven. Dit adres wordt voortaan gebruikt om post naar te versturen. Vermeld zo nodig in uw brief wat uw relatie was met de overleden persoon. Stuur uw aanvraag voor het andere postadres per post naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen.

Onder niet-woningen verstaat de gemeente:

 • boerderijen, tuinderijen, winkels of restaurants met bovenwoning
 • andere onroerende zaken waarin wordt gewoond, maar die vooral worden gebruikt voor niet-woondoeleinden

De adresgegevens voor de belasting aanslagen komen uit de Basisregistratie personen (BRP). Geeft u zo snel mogelijk door aan de gemeente dat u gaat verhuizen. De gegevens worden dan aangepast in de BRP.

Afvalstoffenheffing

Voor Afvalstoffenheffing ontvangt u automatisch een vermindering voor het overgebleven aantal maanden. Dit is nadat u echt uit de oude woning bent weggegaan. Voor uw nieuwe woning krijgt u automatisch een aanslag over het aantal maanden dat u de nieuwe woning heeft.

Verhuisd of geen eigenaar meer maar toch een aanslag ontvangen

Veel vorderingen en aanslagen worden in november van het vorige jaar klaargezet op basis van de op dat moment geldende BRP- / kadaster-gegevens. Het kan dus zijn dat uw situatie intussen is veranderd. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Verhuizing bedrijf

Geef de verhuizing altijd door aan Belastingen. Stuur een kopie mee van één van de volgende stukken:

 • de bevestiging van de adreswijziging die u van de Kamer van Koophandel (KvK) heeft gekregen
 • het huurcontract van het pand waar u naartoe verhuist.

Het adres:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Omdat online makkelijk en snel bezwaar gemaakt kan worden, wordt er geen reactieformulier meer meegestuurd.

U kunt ook per post bezwaar maken.

U kunt uw account in de Berichtenbox niet meer opzeggen. 

Als u in de Berichtenbox naar “Instellingen” gaat, ziet u welke organisaties zijn aangesloten. U kunt van de meeste instanties aangeven of u uw post wel of niet digitaal wilt krijgen.

Er zijn wel uitzonderingen zoals de (Rijks)Belastingdienst. Die kunt u niet uitzetten.

Heeft u de aanslag wel per post gekregen? Dan heeft u uw account in de Berichtenbox niet geactiveerd.

Misschien staat de aanslag in uw Berichtenbox, maar heeft u deze over het hoofd gezien.

Het kan zijn dat u uw e-mailadres niet heeft opgegeven in de Berichtenbox. Of uw e-mailadres klopt niet meer, waardoor u geen melding krijgt als er een bericht voor u klaarstaat.

U moet daarvoor uw account in de Berichtenbox activeren. Dat doet u met uw DigiD. Vul ook uw e-mailadres in als u de Berichtenbox activeert.

Meer informatie over activeren vindt u op de website van Mijn Overheid.