Aanmelden parkeren bezoek en mantelzorgers
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/aanmelden-parkeren-bezoek/
Ga naar de hoofdinhoud

Meld bezoekers en mantelzorgers aan op uw bezoekersparkeervergunning of mantelzorgparkeervergunning.

U heeft uw contractnummer en pincode nodig om uw bezoek of mantelzorger aan te melden. Daarnaast moet u weten welke parkeerzone u kunt gebruiken.

Bezoek aanmelden

Het makkelijkst om uw bezoekers of mantelzorger aan te melden gaat via de app. Klik op de knop Bezoek aanmelden met de app.

Lukt het met de app niet, dan kunt u zich ook aanmelden via de website.

Komt u er met de app of internet niet uit?

Bezoek aanmelden via 14 010

Houdt uw contractnummer en pincode bij de hand

 • Kies in het welkomstmenu voor Parkeren
 • Voor aanmelden of afmelden van bezoekers toets: 1
 • Dan volgt een automatisch keuzemenu
 • Toets uw 7 cijferige contractnummer in
 • Toets daarna uw pincode in
 • Vervolgens wordt uw parkeerzone gevraagd. Toets deze in
 • Wilt u een Nederlands kenteken aanmelden, toets: 1
 • Wilt u een buitenlands kenteken aanmelden, toets: 2
 • Spreek tenslotte het kenteken in
 • De parkeeractie start direct

Parkeeractie stoppen

 • De parkeeractie stopt pas als er geen betaald parkeren meer geldt.
 • Wilt u het bezoekersparkeren eerder stoppen? Bel dan nog een keer om de parkeeractie te beëindigen.

U betaalt voor het bellen naar 14 010 het lokale tarief.

De bezoekersparkeervergunning en de mantelzorgparkeervergunning zijn gratis. U kunt per vergunning voor maximaal 500 uur (3.000 eenheden) per kalenderjaar aanmelden. Als alle eenheden zijn verbruikt, is het niet mogelijk om eenheden bij te kopen.

 • Voor bezoekers betaalt u in 2022 € 0,11 per gebruikte eenheid van 10 minuten. De gemaakte kosten worden om de 3 maanden automatisch afgeschreven van het rekeningnummer van de vergunninghouder.
 • Voor mantelzorgers betaalt u niets.

Gebruikte eenheden

Via uw persoonlijke pagina bekijkt u uw gebruikte eenheden en betalingsoverzicht.

Uw bezoekers en mantelzorgers zijn meteen aangemeld of afgemeld.

Voor bewoners van Rotterdam die een bezoekersparkeervergunning of een mantelzorgparkeervergunning hebben.

De voorwaarden leest u op de website Overheid.nl in het Uitvoeringsbesluit parkeren 2022.

Heeft u vragen, neem dan contact op.

Kies bij het aanmelden van uw bezoek de juiste zone. De tijden waarop u moet betalen, verschillen per zone. Kiest u de verkeerde zone, dan betaalt u mogelijk te veel of te weinig. Hierdoor loopt u het risico op een naheffing.

Het juiste zonenummer vindt u op de blauwe borden met witte P op straat of op de kaart.

Via het online klachtenformulier kunt u een klacht indienen.