Spring naar het artikel

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • bouwen
 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • grondbeleid
 • vastgoed
 • welstand en monumenten
 • buitenruimte
 • afval
 • water
 • dierenwelzijn

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Ellen Verkoelen (50PLUS)
Commissiegriffier: Lia van der Sar
Commissiesecretaris: Jan Zuijdeweg

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) fysiek, infrastructuur, paalrot, bestemmingsplannen, Woonvisie, Rotterdamwet
Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) - plv. commissievoorzitter buitenruimte, binnenstad, dierenwelzijn, Schone stad
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) buitenruimte en corporaties
Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen behalve buitenruimte en corporaties
Robin de Roon (D66) alle beleidsterreinen
Astrid Kockelkoren (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Narsingh Balwantsingh (PvdA) alle beleidsterreinen
Stephan van Baarle (DENK) alle beleidsterreinen
NIDA Rotterdam - nog niet bekend  
Taylan Cicek (SP) alle beleidsterreinen
Burak Yildiz (burgerlid SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Kristel Bottinga (Partij voor de Dieren) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Agendastukken en vergaderfrequentie

De commissie vergadert gemiddeld één keer in de drie weken op woensdagochtend vanaf 9.30 uur in zaal 7 van het stadhuis. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening (is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 september 2018, bestand volgt).

De raadscommissie BWB laat zich adviseren over bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen. Dit gebeurt in de subcommissie bestemmingsplannen.

Deze subcommissie houdt geregeld openbare hoorzittingen voor bewoners en andere belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over een bestemmingsplan. Deze hoorzittingen vinden meestal plaats op een dinsdagavond, in de commissiezaal (zaal 7) op het stadhuis. U kunt hier eventueel ook gewoon inspreken, maar alleen als u dat minstens twee dagen van te voren per e-mail meldt bij de griffie. Iedereen krijgt vijf minuten spreektijd.

De leden van de subcommissie adviseren over het voorstel van het college van B&W aan de commissie BWB. De taken van de commissie staan omschreven in de Commissieverordening.


Leden Subcommissie

Ellen Verkoelen (50PLUS)
Astrid Kockelkoren (GroenLinks)
Robin de Roon (D66)
Jan-Willem Verheij (VVD)
Burak Yildiz (burgerlid SP)
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP)

Ambtelijke ondersteuning
Lia van der Sar (commissiegriffier)
Peter Rexwinkel (commissiesecretaris)

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon (010) 267 34 00
Mail info@griffie.rotterdam.nl