Commissie BWB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 17-05-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-bwb/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • bouwen
 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • grondbeleid
 • vastgoed
 • welstand en monumenten
 • buitenruimte
 • afval
 • water
 • dierenwelzijn

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Ellen Verkoelen (50PLUS)
Commissiegriffier: Lia van der Sar
Commissiesecretaris: Jan Zuijdeweg

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) fysiek, infrastructuur, paalrot, Woonvisie, Rotterdamwet
Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) buitenruimte, binnenstad, dierenwelzijn, Schone stad
Hans van Putten (Leefbaar Rotterdam) bestemmingsplannen, Deltaplan Water, recreatieschappen
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) buitenruimte en corporaties
Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen behalve buitenruimte en corporaties
Robin de Roon (D66) alle beleidsterreinen
Astrid Kockelkoren (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Co Engberts (PvdA) alle beleidsterreinen
Stephan van Baarle (DENK) alle beleidsterreinen
Ercan Büyükçifci (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Burak Yildiz (burgerlid SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (PvdD) alle beleidsterreinen
Kristel Bottinga (burgerlid PvdD) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Agendastukken en vergaderfrequentie

De commissie vergadert gemiddeld twee keer in de drie weken op woensdagochtend vanaf 9.30 uur in zaal 7 van het stadhuis. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon (010) 267 34 00
Mail info@griffie.rotterdam.nl