Gemeenteraadscommissie BWB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 13-05-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-bwb/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De gemeenteraadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.


Wilt u inspreken bij de gemeenteraadscommissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Werkterrein

De gemeenteraadscommissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • bouwen
 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • grondbeleid
 • vastgoed
 • welstand en monumenten
 • buitenruimte
 • afval
 • water
 • dierenwelzijn

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Ellen Verkoelen (50PLUS)
Commissiegriffier: Lia van der Sar
Commissiesecretaris: Jan Zuijdeweg

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze gemeenteraadscommissie over gaat.

Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) buitenruimte, binnenstad, dierenwelzijn, Schone stad
Hans van Putten (Leefbaar Rotterdam) bestemmingsplannen, Deltaplan Water, recreatieschappen
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) buitenruimte
Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen behalve buitenruimte en corporaties
Chantal Zeegers (D66) buitenruimte, vastgoed, monumenten, erfgoed
Elene Walgenbach (D66) Schiekadeblok
Astrid Kockelkoren (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Co Engberts (PvdA) bouwen en wonen
Duygu Yildirim (PvdA) afval, dierenwelzijn en 7 stadsprojecten
Narsingh Balwantsingh (PvdA) water en buitenruimte
Stephan van Baarle (DENK) alle beleidsterreinen
Taoufik Benalla (burgerlid NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Kees Jonker (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Jaap Rozema (burgerlid PvdD) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De druk op de woningmarkt in de regio Rotterdam is hoog. Dit wordt ook op landelijk en in de provincie ervaren. Voor starters, mensen met middeninkomen en ouderen is het moeilijk geschikte woonruimte te vinden. Het college van burgemeester en wethouders zet daarom in op de realisatie van 18.000 nieuwe woningen in de periode 2018-2022.

De gemeenteraadscommissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en commissies.

Leden subcommissie
Astrid Kockelkoren
Hans van Putten
Robin de Roon
Ellen Verkoelen
Jan Willem Verheij
Jaap Rozema
Gerben van Dijk

Ambtelijke ondersteuning
Lia van der Sar (commissiegriffier)
Jan Zuijdeweg (commissiesecretaris)

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie BWB. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en de overige gemeenteraadscommissies.

telefoon:
010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

e-mail:
info@griffie.rotterdam.nl

postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam