Gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-12-2016
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. Daarnaast geeft de gemeenteraad de hoofdlijnen voor het beleid in de stad aan en controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W).

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en bestaat uit 45 leden. Alle leden zijn in principe lid van een politieke partij, maken deel uit van een fractie, en zijn rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Rotterdam.

Het werk van een gemeenteraadslid bestaat voor een belangrijk deel uit het voorbereidende werk dat in gemeenteraadscommissies wordt gedaan. De gemeenteraadscommissies zijn er om inhoudelijk de besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden. Dit doen ze naar aanleiding van voorstellen van het college van B en W en naar aanleiding van eigen voorstellen en agenda. De commissies geven dan een advies aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan over het besluit gedebatteerd en gestemd. Iedere politieke partij heeft een woordvoerder in een commissie, om een standpunt te bepalen en de partij te vertegenwoordigen.

Er is naast de gemeenteraadsvergadering ook nog een andere belangrijke vergadering: de actualiteitenraad. Tijdens de actualiteitenraad stellen de gemeenteraadsleden vragen aan het college van B en W over actualiteiten die in de stad spelen. U kunt alle vergaderingen live via gemeenteraad.rotterdam.nl volgen. Lees het overzicht van de vergaderdata.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

1. Volksvertegenwoordiging: de gemeenteraad treedt op namens de inwoners van de stad.
2. Geeft kaders aan ('Wij of beter gezegd de Rotterdammers willen graag dat er op dit gebied dat gebeurt').
3. Controleert of het college van B en W hun werk goed doet.

De voorzitter van de gemeenteraad is burgemeester Aboutaleb. Hij maakt zelf geen deel uit van de gemeenteraad en is niet gekozen door de Rotterdammers. Hij wordt in deze rol ondersteund door griffier Isabelle Broeders.

Naast de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) zijn er de komende tijd drie tijdelijke commissies:

Beleidsterreinen:

 • Openbare orde en veiligheid
 • (Inter)nationale betrekkingen
 • Bestuur
 • Financiën
 • Wijkraden
 • Deelnemingen
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Organisatie
 • Dienstverlening
 • Haven (aandeelhouderschap)
 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
 • Feyenoord City
 • Hoekse Lijn
 • Renovatie Museum Boijmans van Beuningen
 • Warmtebedrijf
 • Overlast en handhaving
 • Radicalisering

Voorzitter: B. van Drunen

Commissiegriffiers: V. Lorijn en L. van Koppen

Commissiesecretarissen: N. Ferreira en N. Snoeij

Beleidsterreinen:

 • Welzijn
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen
 • Armoedebestrijding
 • Integratie
 • Sport en recreatie
 • Kunst en cultuur
 • Jeugd
 • Jeugdhulp
 • Zorg
 • Informele zorg
 • Taal
 • Discriminatiebestrijding; schuldenaanpak

Voorzitter: M.H. Biljoen

Commissiegriffiers: A. de Waal en R. Weststrate

Commissiesecretarissen: A. Burger en Z. Carter

Beleidsterreinen:

 • Economie
 • Horeca en evenementen
 • Ondernemerschap/midden- en kleinbedrijf
 • Toerisme
 • Mobiliteit
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren; verkeersveiligheid
 • Luchthaven
 • Bedrijventerreinen
 • Haven (inhoudelijk)
 • Energietransitie
 • Duurzaamheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Bestemmingsplannen
 • Woonbeleid
 • Welstand en monumenten
 • Grondbeleid
 • Vastgoed
 • Bouwen
 • Wonen
 • Buitenruimte
 • Dierenwelzijn
 • Afval
 • Water

Voorzitter: P.J.H.D. Verkoelen

Commissiegriffiers: L. van der Sar en W. de Bel

Commissiesecretarissen: D. Wind en M. Nanlohy

Taakverdeling

De gemeenteraad treedt op namens de bewoners, geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt') en controleert het college van burgemeester en wethouders. U kunt het vergelijken met de Tweede Kamer op landelijk niveau. Het college van burgemeester en wethouders 'regeert', voert de maatregelen uit en legt achteraf verantwoording af. Dat gebeurt op eigen initiatief - op grond van de wettelijke informatieplicht - of op verzoek van de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad eenmaal de grote lijnen voor het beleid heeft vastgesteld, is het aan het college van burgemeester en wethouders om te bepalen hoe het dit gaat uitvoeren.

Meer informatie

Heeft u vragen aan gemeenteraadsleden of een fractie of wilt u iets onder de aandacht brengen? De griffie zorgt ervoor dat alle vragen op de goede plek terechtkomen.

telefoon:
010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

e-mail:
info@griffie.rotterdam.nl

postadres:
Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam