Overzicht toegankelijkheidsverklaringen websites en applicaties
Gepubliceerd op: 21-09-2020
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/toegankelijkheidsverklaring/
Ga naar de hoofdinhoud

Gemeente Rotterdam wil dat informatie op gemeentelijke websites en applicaties voor iedereen bruikbaar is. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Alle gemeentelijke websites en applicaties moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 (niveau AA) en daarover inzicht geven in een toegankelijkheidsverklaring.

Hieronder vindt u het overzicht van alle gemeentelijke websites en applicaties, en (indien beschikbaar) de links naar de verklaringen van die websites.

In sommige gevallen is de gemeente partner in een project, samenwerking of evenement. De links naar andere websites die eveneens (deels) onder verantwoordelijkheid vallen van de gemeente Rotterdam, vindt u ook hieronder.

Gemeentelijke websites Verklaring
010projecten  
Bbz-uitkering oktober 2021-maart 2022  
Besluiten010  
Beeldbank  
Begroting 2017  
Begroting 2018  
Beter in taal Bekijk de verklaring
Bouwen aan Rotterdam Bekijk de verklaring
Citylab010  
De stad staat nooit stil  
Digitale balie  
Digiwap  
Duik in je fundering  
Duurzaam010 Bekijk de verklaring
Duurzaamheidsloket  
Echt Nep  
Energieadvies  
Energieswitch 010  
Evenementen in Rotterdam Bekijk de verklaring
Feyenoord City  
Funderingskaart  
Gemeentepeiler  
Gezondheid in kaart Bekijk de verklaring
Gisweb  
Huurprijscalculator  
IBR Projectregistratie  
IDiensten contract  
Jaarstukken 2016  
Jaarstukken 2017  
Jeugdtegoed.nl Bekijk de verklaring
Kentekencheck  
Leerlingenvervoer  
Leerwerkakkoord  
Let op lood  
Logistiek010 Bekijk de verklaring
MeldR  
Monumentenregister  
Mijn Loket Bekijk de verklaring
Mijn werkkompas  
Ondernemen 010 Bekijk de verklaring
Onderwijs 010  
Onderzoek 010 Bekijk de verklaring
Park16hoven.nl  
Persberichten  
Raadsinformatie Bekijk de verklaring
Rotterdam.nl Bekijk de verklaring
Rotterdam bezoekersparkeren  
Rotterdam Makers District  
Rotterdam Onderweg  
Rotterdam staat om jou te springen  
Rotterdampas  
Rotterdam Routes  
Rotterdams Weerwoord Bekijk de verklaring
Ruimte voor Rotterdam Bekijk de verklaring
Stadionpark  
Stadsarchief Bekijk de verklaring
Terrassenmelding  
Veilig stallen  
Verlaatje Bekijk de verklaring
Voorjaarsnota  
Vraagboom eerste vestiging  
Vraagboom First registration  
Vraagboom Participatie  
Vraagboom Wegwijzer zorg en hulp  
Wat doet de gemeente?  
Wijkprofiel Bekijk de verklaring
Weet wat je huurt  
Werken voor Rotterdam Bekijk de verklaring
Wonen in Rotterdam