Zeven stadsprojecten
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 06-05-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsprojecten/
Ga naar de hoofdinhoud

In deze coronatijd willen we Rotterdam er weer bovenop helpen. Dat doen we door onze blik op de toekomst te richten en oplossingen te bedenken voor de opgaven die essentieel zijn voor onze stad.

Het verlagen van hittestress, de opvang van hevige regenbuien en woningen bouwen op plekken waar het tot nu toe niet mogelijk is vanwege geluidshinder of luchtvervuiling. Maar ook meer ruimte voor verblijven, ommetjes maken en recreëren.

7 stadsprojecten

We zijn door corona extra met de neus op de feiten gedrukt hoe belangrijk een aantrekkelijke en groene buitenruimte is voor alle Rotterdammers. Met de volgende zeven stadsprojecten geven we Rotterdam meer groene stadslongen. Aantrekkelijke openbare plekken waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, bewegen en recreëren. En die tegelijkertijd ook oplossingen bieden voor andere belangrijke opgaven van de stad. Daarnaast zorgen ze voor meer werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en meer ruimte voor festivals.

Op het Hofplein staat natuurlijk Rotterdams iconische fontein, maar verder raast er vooral heel veel verkeer over de stenige rotonde. Daarom maken we van het plein een groen verblijfsgebied met grasvlakken en pleinachtige ruimten vol met bomen de fontein als kloppend hart. Hiermee wordt het een plek voor bewoners, toeristen en werknemers om elkaar te ontmoeten voor een ommetje of een goed gesprek. Het autoverkeer rijdt er omheen. Langs de gevels van de omliggende gebouwen komen comfortabele brede trottoirs, die de route van en naar de binnenstad aangenamer maken.

 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers,
 • Verbetering van de route van en naar de binnenstad
 • Meer ruimte voor recreëren en verblijven
 • Nieuw iconisch plein
 • Renovatie en verdichtingsplannen rondom het Hofplein en Pompenburg

Boulevards nemen een groot deel van de publieke ruimte in onze binnenstad voor hun rekening. De Westblaak is nu vooral een drukke autoweg. Door het aantal rijbanen terug te brengen, ontstaat er veel meer ruimte voor voetgangers, fietsers en recreanten. Dit heeft een positief effect op geluid en luchtkwaliteit. Ook verlaagt het de temperatuur en ontstaat er ruimte voor het bergen van water. Als we het vrijgekomen, autoloze deel dan ook nog grotendeels aan de zonnige noordzijde van de Westblaak ontwikkelen, heeft Rotterdam straks zijn eigen Blaakpark midden in de binnenstad, waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt.

 • Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
 • Mogelijkheid tot grote nieuwe waterberging in de binnenstad
 • Verlaging hittestress
 • Verlaging geluidsniveaus tot onder grenswaarde schept mogelijkheden voor meer wonen en voorzieningen als scholen en crèches
 • Schonere lucht
 • Meer ruimte voor spelen, verblijven en ontmoeten
 • Veel renovatie- en verdichtingsplannen

Als we van de Alexanderknoop een volwaardig centrum willen maken, is de opgave om verdichting, infrastructuur, buitenruimte, vastgoedontwikkeling op een goede manier te combineren en te versterken. Station Rotterdam Alexander en het Prins Alexanderplein zijn belangrijke plekken binnen de Alexanderknoop. Na de grondige verbouwing van het metro- en treinstation, is nu de buitenruimte aan de beurt. Het centraal gelegen Prins Alexanderplein is nu vooral een doorgaansroute, maar moet een plek worden waar je wilt verblijven. Beplanting, bomen, nieuwe bestrating en bankjes, maken het plein aantrekkelijker voor reizigers, ondernemers, werknemers en bewoners. Deze groene metamorfose moet de toon zetten voor heel de Alexanderknoop, dat absoluut de potentie heeft om een hoogwaardig centrumgebied te worden.

 • Nieuwe bestemming voor Rotterdam Oost
 • Ruimte voor ontmoeten en verblijven
 • Meer circulair maken Alexanderknoop
 • Aantrekkelijke omgeving voor werknemers
 • Aanhelen groen- en waterstructuren
 • Meer ruimte voor fietsers
 • Betere verbinding voor voetgangers
 • Biedt kansen voor verdere verdichting en aantrekkelijk woongebied

Het dak van het voormalige spoorviaduct de Hofbogen doorkruist verschillende stadswijken en is met een lengte van twee kilometer het langste groene dak van Nederland. Op dit dak komt een prachtig groen stadspark. Een nieuw icoon voor de stad, dat niet alleen de verschillende wijken met elkaar verbindt, maar met een slim en circulair watersysteem ook bijdraagt aan een oplossing voor klimaatsverandering. Ook de omliggende straten en pleinen worden onderdeel van een brede groene strook met talloze verblijfsplekken en ruimte voor sport en spel.

 • Ruimte voor spelen
 • Meer lopen
 • Meer waterberging
 • Meer ondernemingen in de bogen
 • Nieuwe routes naar werklocaties
 • Verbindt verschillende stadswijken
 • Vergroot biodiversiteit
 • Verbindt de binnenstad met Sint Franciscus

De Maashaven is omgeven door stadswijken waar Rotterdammers dicht op elkaar wonen. Groene verblijfsplekken in de buurt, waar bewoners elkaar tegenkomen, uitgedaagd worden om te bewegen en kunnen genieten van het uitzicht op de rivier zijn er nauwelijks. Hoog tijd dus voor een nieuw stadpark. Park Maashaven wordt een zeven hectare groot park met ligweides, bomen, afwisselende beplanting en hoogteverschillen. De komst van het park is   ook een impuls voor de Maassilo door betere toegangen, ruimte voor festivals en evenementen.

 • Verlaging van hitte-eiland rond de stadswijken
 • Plek voor ontmoeten, verblijven, spelen en sporten
 • Plek voor kunst, cultuur en educatie
 • Versterking programma Maassilo
 • Ook in de toekomst blijft de binnenvaart in de Maashaven

Het Schouwburgplein is nu nog te verdelen in een plein bovenop een parkeergarage, omliggende straten, fietspad plus trottoirs en de culturele instellingen en gebouwen eromheen. In het nieuwe plan wordt het Schouwburgplein één geheel. Van de Doelen tot de Schouwburg, van de restaurants aan de Karel Doormanstraat tot de restaurants in de Hartsuykerflat. De herinrichting en materialen zijn op elkaar afgestemd, nodigen uit om te verblijven en zijn geschikt voor culturele evenementen. Het plein wordt als het ware een verlengstuk van de podia binnen. Om dit te bereiken komt er een nieuwe vloer op het dak van de parkeergarage, komt er meer groen en worden de straten om het plein aangepakt. Ook komt er een grote ondergrondse fietsenstalling en een waterbergingssysteem.

 • Plek om te verblijven
 • De plek voor evenementen in de binnenstad
 • Nieuwe fietsenstalling
 • Groene daken omliggende gebouwen
 • Van en voor alle Rotterdammers
 • Autoluwe inrichting om plein
 • Meer ruimte horeca

In de Rijnhaven komt alles samen. Van het Rotterdamse havenverleden tot architectuur. Van rivier tot getij. Van cultuur tot natuur. Met de realisatie van het Rijnhavenpark krijgt de stad er een prachtig, groen stadspark bij. Een strandje om te zonnen, vlonders om op te flaneren en bomen om onder te lezen. Kortom: een plek voor rust en reuring.

 • 2.500 nieuwe woningen
 • City lounge op zuid
 • 8 hectare park
 • Functiemix: ruimte voor betaalbare bedrijvigheid en kantoren
 • Rust en reuring
 • Metrohaltes als nieuwe mobiliteitshubs

Het te ontwikkelen Feyenoord City wordt een van de nieuwe knooppunten in Rotterdam. Naast een nieuw voetbalstadion en NS-station komen er meer woningen, horeca, kantoren en een maatschappelijk programma. Ook wordt er flink vergroend. Zo verdwijnen de kale, stenige parkeerterreinen en komen er aantrekkelijke openbare ruimte in de vorm van groene pleinen en parken. In de buitenbocht van de Nieuwe Maas, van het Eiland van Brienenoord tot het Mallegatpark, wordt een uniek rivieroeverpark van ca 3 ha aangelegd met getijdennatuur en recreatiemogelijkheden. Bewoners van de Veranda, Feyenoord City, maar ook de dichtbevolkte stadswijken op Zuid hebben straks de natuur om de hoek.

 • Nieuw knooppunt in Rotterdam
 • Meer recreatie en verblijven
 • Nieuw Rivieroeverpark
 • Betere aansluitingen op omliggende wijken

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar Sterkerdoor.