Routewijzer gemeentedata
Gepubliceerd op: 20-07-2021
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/routewijzer/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze pagina dient als verzameling van diverse onderzoeken, data en relevante informatie die de gemeente Rotterdam rijk is.

De informatie waarnaar verwezen wordt, is al openbaar en niet uitputtend en gaat over allerlei onderwerpen die onze stad raken. Dit is behulpzaam voor politieke partijen maar ook handig voor alle Rotterdammers om informatie per thema op een rijtje te hebben.

Thema’s

Bestuur

 • Werkwijze en het Reglement van Orde - De werkwijze van gemeenteraad en gemeenteraadscommissies is vastgelegd in het Reglement van Orde en de Commissieverordening.
 • College van B en W - Informatie over het dagelijks bestuur van de gemeente Rotterdam waaronder het coalitieakkoord van het huidige college.
 • Kompas voor herstel - De aanpak ‘Rotterdam. Sterker door.’ is erop gericht sterker uit de coronacrisis te komen.

Gebieden

 • Wijkprofiel Rotterdam - Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid.

Middelen

Bouwen en wonen

Buitenruimte

Economie

Haven

Mobiliteit

Evenementenvergunningen

Veiligheid

Dienstverlening

Jeugd

 • Staat van de Jeugd - De Staat van de Jeugd laat zien hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren.
 • Sterker door jongeren - Informatiepagina over alles wat de gemeente Rotterdam doet voor jongeren tijdens corona. 

Zorg

Onderwijs

Sport

Cultuur

Integratie

 • Subsidie Integratie - De subsidie integratie is bedoeld om nieuwe Rotterdammers die uit het buitenland komen te laten participeren in de samenleving.

Werk & inkomen

 • Onderzoek 010 - Rapportages op het gebied van werk en inkomen
 • Wijkprofiel Rotterdam - Het Wijkprofiel is de thermometer voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid.
 • NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) - Overzicht projecten waarmee de achterstanden op Zuid worden ingelopen.
 • UWV arbeidsmarkt informatie - Per arbeidsmarktregio wordt de arbeidsmarkt in beeld gebracht met verschillende interactieve dashboards.
 • RijnmondInZicht - Geeft arbeidsmarktinformatie over de regio Rijnmond weer.
 • Economische verkenning Rotterdam - De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen van de Rotterdamse economie. 
 • SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) - Feiten en cijfers over MBO onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Leerwerkakkoorden - In de Leerwerkakkoorden bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven uit de arbeidsmarktregio Rotterdam - Rijnmond hun krachten.  Dit doen zij om een betere balans en match te vinden tussen vraag en aanbod van werk in de regio.
 • WSPR (Werkgeversservicepunt Rijnmond) - Het WSPR verbindt werkgevers met een sociaal hart met mensen die graag willen werken of aan het werk willen blijven.
 • Monitor Werk en Inkomen (pdf, RIS) - Monitor op het gebeid van Werk en Inkomen en de gemeentelijke voortgangsrapportage Leerwerkakkoord 2020.
 • Mensenwerk - Geeft inzicht in het huidige meerjarige beleidskader Participatiewet 2019-2022.
 • Sterker door Mensenwerk - Geeft inzicht in recente beleidsaanpassingen naar aanleiding van herstel na Covid-19.

Schulddienstverlening (en armoedebestrijding)

Geraadpleegd beleid Omgevingsvisie

Kijk voor meer informatie op de pagina Omgevingsvisie.

Meer informatie

Voor vragen over cijfers of publicaties die op deze pagina staan kunt u contact opnemen via e-mail onderzoekbco@rotterdam.nl of telefoon 14 010.