Gemeentesecretaris
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-06-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeentesecretaris/
Ga naar de hoofdinhoud

Vincent Roozen is sinds 10 oktober 2018 gemeentesecretaris van de gemeente Rotterdam. Deze functie vormt de schakel tussen het politieke bestuur en de gemeentelijke organisatie.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur en ambtelijk lid van het college van B en W. Hij maakt de vertaalslag van politiek-bestuurlijke ambities naar uitvoerbare plannen voor de ambtelijke organisatie. Als algemeen directeur is Vincent Roozen de hoogste leidinggevende van de ambtelijke organisatie. Daarnaast is hij ook ambassadeur van de gemeente in de stad en daarbuiten.

Vincent Roozen kent de gemeentelijke organisatie door en door. Hij heeft binnen de gemeente Rotterdam op veel verschillende plekken gewerkt, zowel binnen het fysieke als het sociale domein. Voordat hij gemeentesecretaris werd was hij vanaf 2015 concerndirecteur van het cluster Werk en Inkomen.

Vincent Roozen heeft twee kinderen en woont met zijn echtgenote in Rotterdam. Naast zijn drukke baan neemt hij de ruimte om marathons te lopen en met zijn gezin activiteiten te ondernemen.

Curriculum Vitae

Vincent Roozen
Geboortedatum: 1 april 1963
Geboorteplaats: Rotterdam

Opleidingen

  • Sociale Geografie en Planologie, Universiteit Utrecht
  • HBO Verkeerskunde, Verkeersacademie Tilburg

Loopbaan

  • 2015 – 2018: Concerndirecteur Werk en Inkomen, Gemeente Rotterdam
  • 2009 – 2015: Directeur Publieke Gezondheid en Zorg, Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam
  • 2007 – 2009: Directeur GGD Rotterdam Rijnmond / Directeur GHOR
  • 2003 – 2007: Directeur Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Gemeente Rotterdam
  • 1999 – 2003: Hoofd afdeling Verkeer en Vervoer, Gemeente Rotterdam
  • 1989 – 1999: Diverse (management) functies binnen de afdeling Verkeer en Vervoer, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (opgegaan in Stadsontwikkeling), Gemeente Rotterdam

Nevenfuncties

  • Lid Regieraad Responsieve Overheid

Meer informatie

U kunt Vincent Roozen bereiken via gemeentesecretarisbco@rotterdam.nl.