Gebiedskantoren
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/gebiedskantoren/
Ga naar de hoofdinhoud

Stadsbeheer organiseert de werkzaamheden vanuit zes gebiedskantoren. De mensen in de gebiedskantoren houden de buitenruimte in vorm. Zij onderhouden en beheren bijvoorbeeld het groen en wegen, maar ook speeltoestellen, bruggen en tunnels.

Stadsbeheer adviseert over de inrichting van uw wijk of buurt. Ook organiseert Stadsbeheer de milieuhandhaving, afvalinzameling en het reinigen van straten, pleinen en markten.

Binnen de gebiedskantoren werken de afdelingen Openbare Werken, Schone Stad en Toezicht & Handhaving nauw samen. De medewerkers hebben intensief contact met de wijkregisseurs. Zij vertegenwoordigen de afdelingen in de veertien gebieden.

Stadsbeheer Gebiedskantoor
(e-mailadres)
Gebieden
Centrum Centrum en Delfshaven
Zuid buiten de ring Hoek van Holland, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg
Zuid binnen de ring Charlois, Feijenoord en IJsselmonde
Noordwest Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en bedrijventerrein Spaanse Polder
Noordoost Kralingen, Crooswijk en Noord
Prins Alexander Prins Alexander

Meer informatie

De Stadsbeheer Gebiedskantoren hebben geen baliefunctie en zijn telefonisch bereikbaar via 14 010. Enkele locaties van Stadsbeheer kunt u wel bezoeken, bijvoorbeeld de milieuparken, afdeling Markten en de afhaallocaties voor strooizout.