wet openbaarheid van bestuur

 

De gemeente geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering.

Wet openbaarheid van bestuur
Via folders, persberichen en internet verschaft de gemeente informatie over beleid en uitvoering. Naast deze actieve openbaarheid van bestuur kan iedereen een verzoek doen tot openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke kwestie. Wanneer iemand om informatie verzoekt bij een een deelgemeente of dienst van de gemeente, dan regelt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de openbaarmaking hiervan.

Wob verzoek indienen
Meer informatie over het indienen van een Wob verzoek.

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke kwestie. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is daarop van toepassing. Indien de gemeente op grond van de Wob informatie openbaar maakt, is deze informatie vanaf dat moment voor iedereen openbaar en in te zien. Als de gemeente er voor kiest deze algemene openbaarheid via internet te verzorgen, dan verschijnt het WOB-verzoek en de reactie van de gemeente in het  Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken