wethouder de jonge - onderwijs, jeugd en zorg

 

Hugo de Jonge is namens het CDA wethouder in Rotterdam

Wethouder Hugo de Jonge

Wethouder Hugo de Jonge

Sinds mei 2010 was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs, jeugd en gezin. En vanaf mei 2014 is hij verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugd en Zorg. Vanuit zijn wethouderschap is De Jonge portefeuillehouder Jeugdzorg in het dagelijks bestuur van Stadsregio Rotterdam.

De Jonge is opgeleid tot Leraar Basisonderwijs. Daarnaast heeft hij het diploma Schoolleider Primair Onderwijs behaald. Van 1999 tot 2004 werkte hij in het basisonderwijs. Eerst als leerkracht op CBS de Akker, daarna als adjunct-directeur op de Da Costa School. In 2004 begon de politieke carrière van Hugo de Jonge als beleidsmedewerker Onderwijs bij de Tweede Kamerfractie van het CDA. Bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap was De Jonge van 2006 tot 2008 politiek assistent van minister Van der Hoeven en politiek assistent van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

In de eerste maanden van 2008 was Hugo de Jonge daarnaast waarnemend politiek assistent van Minister-President Balkenende. Van 2008 tot 2010 was hij Projectleider Taskforce Gratis Schoolboeken en Programmamanager Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs bij het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap.

De Jonge is lid van de VNG Commissie Gezondheid en Welzijn, van de IPO adviescommissie sociaal beleid en van het Comité Nationale Belangen. Daarnaast is hij lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) en voorzitter van de Raad voor het Publiek belang van de Stichting CJG Rotterdam Rijnmond. Hugo de Jonge woont met zijn vrouw en twee kinderen in Charlois.

Aanvullende informatie

Contact
Twiitter.com/hugodejonge

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken