rekenkamer rotterdam
bijdragen aan verbetering van het lokaal bestuur.

Drs. Paul Hofstra RO CIA, directeur

Drs. Paul Hofstra RO CIA, directeur

De rekenkamer doet ten behoeve van de gemeenteraad en de burgers onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiermee levert zij een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur.

De gemeenteraad is een belangrijke doelgroep van de rekenkamer. Daarnaast heeft ook de Rotterdamse burger het recht te weten hoe zijn of haar gemeentelijke overheid functioneert. De rekenkamer bedient beide doelgroepen. Dit doet de rekenkamer  vanuit een onafhankelijke positie, zonder uiteraard de wensen van de raad uit het oog te verliezen. De rekenkamer beoordeelt beleid(suitvoering) en geeft aanbevelingen tot verbetering. Op deze wijze ondersteunt zij de raad bij de vervulling van haar controlerende rol.

De rekenkamer werkt niet alleen voor de gemeenteraad, maar is er tevens voor de burger. Daarom stelt de rekenkamer het maatschappelijk resultaat van het gevoerde bestuur en beleid voorop. Het gaat hierbij niet alleen om de vraag of het bestuur doet wat het belooft. De rekenkamer wil met andere woorden niet alleen nagaan of en hoe er iets gedaan wordt. Maar vooral ook onderzoeken of beslissingen wel tot de beoogde producten en effecten ten behoeve van de Rotterdamse burger leiden. In die zin houdt de rekenkamer het bestuur een spiegel voor waarmee de raad haar voordeel kan doen. En de burger moet in deze spiegel mee kunnen kijken.

openingstijden
Alleen op afspraak.

contact
Rekenkamer Rotterdam
Bijdragen aan verbetering van het lokaal bestuur.
Minervahuis II, Meent 94
3011JP Rotterdam
Postbus Postbus 70012
3000KP Rotterdam
Tel.: 010-2672242
Fax: 010-2671780
Email: info@rekenkamer.rotterdam.nl

logo gemeente Rotterdam
externe links
Rekenkamer Rotterdam

plattegrond

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken