nicolaasschool

Rooms-Katholieke basisschool in Tussendijken, deelgemeente Delfshaven. De school vormt samen met peuterspeelzalen het Vangnet, de Vuurtoren en de Vlinder een voorschool.

Een voorschool is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere peuterspeelzalen en de onderbouw van een basisschool. De kinderen (2 tot 4 jaar) krijgen een gestructureerd programma aangeboden, waarbij werkwijze, materialen en pedagogisch-didactische aanpak op elkaar zijn afgestemd.
Het doel van de voorschool is het verkleinen van de kans op (taal)achterstanden, zodat kinderen beter van het aangeboden onderwijs kunnen profiteren.

Achtergrondinformatie

Een school in beweging, en dan beweging op allerlei terreinen, zo laat de Nicolaasschool zich goed omschrijven. Regelmatig grijpt deze school de kans om mee te doen aan vernieuwingen. Als de school ergens voor kiest, dan doet ze dat ook grondig en duurzaam. Zo staat de Nicolaasschool naast het kwalitatief goede onderwijs, al jaren bekend om het uitgebreide Brede Schoolaanbod voor kinderen én ouders. En vanaf augustus 2009 wordt de school naast Brede School, Voorschool en Lekker Fit! school, ook nog eens Dagarrangementschool, wat onder andere meer lesaanbod en een door professionals verzorgde gratis overblijf betekent. Het team bestaat uit jonge en bevlogen mensen die bewust kiezen voor deze school. De Nicolaas is zuinig op dit team en geeft veel ondersteuning aan de leerkrachten. Het onderwijs is klassikaal, maar differentiatie – werken op eigen niveau – loopt als een rode draad door het onderwijs. Vanuit een katholieke identiteit zoekt de school naar overeenkomsten tussen verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen.

Met meer dan zevenhonderd leerlingen is de Nicolaasschool een grote school. Ondanks de grootte van de school heerst er een veilige en gezellige sfeer. Kinderen en ouders voelen zich er thuis. Voordeel van een groot team is dat leerkrachten flexibel inzetbaar zijn. Ook zijn er relatief veel vakleerkrachten (gymnastiek, dans, zang, ICT, handvaardigheid) en specialisten (maatschappelijk werker, (motorial) remedial teachers, diëtist, logopedist, kindercounselor, intern begeleiders) in de school aanwezig. Op deze manier kunnen we de begeleiding voor kinderen en ouders aanbieden op een plek die voor hun vertrouwd is. Al deze specialisten hebben hun plek binnen de prima zorgstructuur die al jaren kenmerkend is voor deze school. Als Voorschool wordt er intensief samengewerkt met drie peuterspeelzalen, waardoor voor een soepele overgang van peuterspeelzaal naar basisschool wordt gezorgd. Voor ouders zijn er op deze school door het jaar heen diverse cursussen, bijeenkomsten en gezellige momenten. Zij kunnen met vragen of ideeën altijd terecht bij de oudercoördinator of bij één van de ouderconsulenten.

openingstijden
Schooltijden

contact
Nicolaasschool
Schiedamseweg 227
3026AN Rotterdam
Postbus 6224
3002AE Rotterdam
Tel.: (010) 462 49 08
Fax: (010) 415 64 01
Email: info@nicolaas-school.nl

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
externe links
Nicolaasschool

plattegrond

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken