rotterdam vitale stad

 

Rotterdam wil een vitale stad zijn met vitale burgers. Hoe? Dat staat in de nota ‘Rotterdam Vitale stad’.

Opening pianotrap

Opening pianotrap

Gezondheid en vitaliteit maken het makkelijker werk te vinden en te behouden, talenten te ontwikkelen, op te voeden en naar elkaar om te kijken. Rotterdammers zijn in eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid. De gemeente Rotterdam stimuleert en maakt dit mogelijk. In de nota Publieke Gezondheid 2016-2020 ‘Rotterdam Vitale stad’ staat beschreven hoe de gemeente dit gaat doen. Deze nota is op 30 juni gelanceerd met de opening van de pianotrap op het Centraal Station. Mensen kunnen dagelijks tussen 7:00-21:00 uur de trap muzikaal bewandelen. Buiten deze tijden maakt de trap geen geluid.

Gezondheidswinst behalen
Positief is dat de levensverwachting in Rotterdam toeneemt. Maar de verschillen in gezonde levensverwachting tussen de wijken zijn groot. In een kwart van de Rotterdamse wijken ligt het aandeel mensen dat de gezondheid als slecht ervaart boven of ver boven het Rotterdamse gemiddelde. In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. Rotterdam zet in op: gezond gewicht, voldoende bewegen, niet roken, minder alcoholgebruik, terugdringen van diabetes en depressie, betere luchtkwaliteit en terugdringen van beginnende gehoorschade. De gemeente is aanjager, verbinder en waar het gaat om gezondheidsbescherming (bijvoorbeeld het bestrijden van infectieziekten) vooral bepaler en uitvoerder.De verbinding van gezondheidsbeleid met het Rotterdamse werkgelegenheids- en onderwijsbeleid, met maatregelen op het gebied van sport, activering en welzijn, biedt kansen. Ook het voorkómen van schulden en de gemeentelijke dienstverlening bij schulden is belangrijk, omdat schulden een belangrijke bron van stress en beperkingen in de stad vormen. Dan komen maatregelen die de luchtkwaliteit binnenshuis en buiten verbeteren en die gezond gedrag versterken. De combinatie van gezonde mobiliteit en milieumaatregelen zoals het instellen van een milieuzone dragen bij aan schonere lucht in Rotterdam.

Gezonde keuzes gemakkelijk maken
Buiten het gezondheidsdomein, maar heel belangrijk voor gezondheidswinst, is het investeren in het opleidingsniveau en de inkomenspositie van Rotterdammers. Bij gezond gedrag gaat het om gezond eten, niet roken, voldoende bewegen, minder alcohol drinken en - om infectieziekten te voorkomen - veilig seksueel gedrag en een goede handhygiëne. Onderliggend en daarmee heel belangrijk zijn zelfregie en psychische gezondheid. De focus ligt op het stimuleren van gedrag: hoe gaan we de gezonde keuze gemakkelijk en aantrekkelijk maken? De gemeente gaat nieuwe inzichten over gedragsverandering toepassen en maatregelen ontwikkelen die direct aangrijpen op het gedrag van mensen en met een minimum aan middelen een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dit doen we samen met de Erasmus Universiteit in een op te richten Rotterdams Centrum voor Gezondheidspromotie.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken