veiligheidsindex 2012

07 maart 2012 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

Veiligheid Rotterdam verder verbeterd

Het Oude Westen

De veiligheid in het Oude Westen is toegenomen.

Rotterdam is veiliger geworden en Rotterdammers voelen zich ook veiliger. De Veiligheidsindex is gestegen van een 7,3 in 2010 naar een 7,5 in 2011. Op dit moment telt de stad 35 veilige wijken. Van de zes wijken in Rotterdam die in 2010 in de categorie 'probleem' vielen, zijn er nu nog slechts twee over. Rotterdam heeft geen wijken meer met de aanduiding ‘onveilig’. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Veiligheidsindex 2012. De index verscheen dit jaar voor de tiende maal. In de afgelopen tien jaar steeg het cijfer van de index zich van een 5,5 in 2001 naar een 7,5 dit jaar.

Uit de Veiligheidsindex 2012 blijkt dat de cijfers zich positief blijven ontwikkelen. Burgemeester Aboutaleb is blij met de resultaten van de Veiligheidsindex, maar benadrukt dat de inzet onverminderd nodig blijft:  “Rotterdam is een grote stad en veiligheid is een blijvend aandachtspunt.  Waar nodig scherpen we op basis van deze cijfers onze aanpak verder aan. Daarbij hebben we de inzet van alle Rotterdammers nodig. Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Rotterdammers zelf weten het beste wat er speelt in hun wijk.”
 
Focuswijken
De afgelopen jaren is in zeven wijken intensief gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid. Het gaat om het Oude Westen, Nieuwe Westen, Tarwewijk en Hillesluis (de vier wijken die in de Veiligheidsindex 2009 als ‘focuswijk’ zijn aangewezen) en om Bloemhof, Zuidplein en Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt (de drie wijken die na de Veiligheidsindex van 2010 hieraan zijn toegevoegd). Onder leiding van een stadsmarinier zijn hier in nauw overleg met de bewoners repressieve en preventieve maatregelen ingevoerd. In zes van de zeven wijken is sprake van een (aanzienlijke) stijging van de indexscore.

Oude Westen is gestegen van 4,1 (2010) naar 5,9 nu. Nieuwe Westen is gestegen van 5,3 naar 5,4. Tarwewijk is gestegen van 3,9 naar 5,5 en Hillesluis is gestegen van 4,3 naar 4,8. Deze laatste twee wijken hebben daarmee de neerwaartse spiraal, waarvan sinds 2006 sprake, was doorbroken en laten voor het eerst een stijging zien. De wijken Zuidplein en Cool/Nieuwe Werk/Dijkzigt laten ook een stijging zien, respectievelijk van 4,4 naar 5,3 en van 4,7 naar 5,5. Bloemhof is de enige wijk waar sprake is van een daling: van 4,8 naar 4,5.

Doorzetten intensieve aanpak
Op het gebied van veiligheid zet het college de intensieve aanpak van de afgelopen jaren door. Wijken die extra aandacht nodig hebben, krijgen waar dat nodig is ondersteuning van een stadsmarinier. Dat geldt ondermeer voor de Beverwaard en Tussendijken, die in de Veiligheidsindex 2012 een daling laten zien.

Betrokkenheid bewoners
De betrokkenheid van bewoners bij de veiligheidsaanpak in hun wijk is een noodzakelijke voorwaarde om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Dat gebeurt op verschillende manieren, onder meer tijdens de stuurgroepen Veilig in de wijk en met Buurt Bestuurt. Met Buurt Bestuurt krijgen bewoners meer zeggenschap over het werk van politie en Stadstoezicht in hun buurt. Op dit moment is Buurt Bestuurt in 21 buurten actief. In 2012 wordt dat aantal uitgebreid naar minimaal veertig.

Werkwijze Veiligheidsindex
Met de Veiligheidsindex meet Rotterdam de veiligheid in de stad. Uit gegevens van politie, justitie en gemeente en de mening van zo’n 16.000 Rotterdammers wordt per wijk een cijfer samengesteld. Het bewonersoordeel telt voor 2/3 mee. Het gaat dan over zaken zoals diefstal, drugsoverlast, geweld en vandalisme. Er zijn vijf categorieën: onveilig (lager dan 3,9), probleem (van 3,9 tot 5,0), bedreigd (van 5,0 tot 6,0), aandacht (van 6,0 tot 7,1) en veilig (hoger dan 7,1).

Meer informatie:
Verantwoording totstandkomen en opbouw Veiligheidsindex 2012
Aanbiedingsbrief Burgemeester en Wethouderse aan de Gemeenteraad
Veiligheidsindex 2012 om te downloaden
Vragenlijst Veiligheidsmonitor Rotterdam 2012
Persbericht over Veiligheidsindex 2012

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken