rotterdam veilig

 

De gemeente werkt aan een veilige en leefbare stad.#Veilig010 is het vierde programma Veiligheid van de gemeente Rotterdam voor 2014-2018. De doelstellingen van dit programma zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar Rotterdammers en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en houden van de basisveiligheid. Met de inzet van politie, stadswachten, stadsmariniers, jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor high impact crimes komt dit voor elkaar.

Streng en hulpvaardig
Onze aanpak is streng voor hen die zich niet aan de wet willen houden. Maar ook zetten wij alle mogelijke middelen in om hen, die dat willen, weer op het juiste spoor te krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare personen. Wij helpen waar nodig, maar pakken hard aan daar waar dat moet.

Rotterdammergericht
Nadrukkelijker dan voorheen is de aanpak Rotterdammergericht. De betrokkenheid van ondernemers en bewoners bij de veiligheid in hun wijk en stad is groot. Het is niet u vraagt, wij draaien. Maar de invloed van de Rotterdammers op het veiligheidsbeleid groeit. Wij nemen de signalen en de klachten van bewoners en ondernemers zeer serieus. Samen met hen maken wij afspraken over wat zij in hun eigen buurt kunnen doen, en welke inzet van de gemeente hen daarbij kan ondersteunen.

Veiligheid gaat verder dan het aanpakken van criminaliteit. Het vergt sociale en fysieke investeringen, goed beheer en onderhoud van de buitenruimte en naleving. De samenwerking met alle partijen, die hier aan bijdragen, gaat door.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken