uitvoeringsplannen 2015-2018

Rotterdam Feijenoord

 

Welke plannen heeft de gemeente Rotterdam de komende vier jaar in uw omgeving?

Het uitvoeringsplan geeft een doorkijk van de activiteiten en projecten voor de komende vier jaar.

Het uitvoeringsplan geeft een doorkijk van de activiteiten en projecten voor de komende vier jaar.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen .

Vragen en behoeften gebied
In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De uitvoeringsplannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie. In de lijst rechtsboven kunt u de uitvoeringsplannen lezen en het advies van de gebiedscommissie.

 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken