toegankelijkheid website

 

Gemeente Rotterdam vindt een goede digitale dienstverlening belangrijk.

Op dit moment is er voor gekozen om de site nog niet te laten toetsen aan de huidige normen die de overheid adviseert. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • De verplichting om aan de webrichtlijnen te voldoen, wordt gefaseerd ingevoerd;
  • Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden over het interpreteren van de toetsingsuitslag;
  • Het toetsen van de website brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Dat geld investeren we in een nieuwe toegankelijke website.

Het niet laten toetsen betekent overigens niet dat http://www.rotterdam.nl/ ontoegankelijk is. Integendeel: Gemeente Rotterdam werkt doorlopend aan haar site om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken