vip-gebied 03

 

Coolsingel / Lijnbaankwartier:
visitekaartje van Rotterdam

afbeelding

Dit gebied is het hart van de binnenstad en een podium voor cultuur, handel, ontmoeting en evenementen. De Coolsingel is het visitekaartje van de stad. De buitenruimte op de Coolsingel zal fors worden verbeterd, waardoor deze de allure krijgt die bij deze straat past. Belangrijk hierbij zijn ook de nieuwe functies in het monumentale postkantoor, met o.a. luxe winkels. Vlakbij de Coolsingel zal aan de Kruiskade een nieuwe theaterzaal komen.

De Lijnbaan en de Beurstraverse zijn het winkelhart van de stad. De omliggende buurten in de binnenstad profiteren nog niet voldoende mee. De routes naar deze buurten zullen worden verbeterd. Daarnaast is het Lijnbaankwartier door de aanwezige voorzieningen en de nabijheid van Rotterdam Centraal een aantrekkelijke plek om te wonen voor met name groepen die de stad actief gebruiken (studenten, starters, zakenlieden, ouderen). Door het toevoegen van woningen, maar ook van horeca, zal de levendigheid in dit gebied in de avonduren toenemen.

Rond de Lijnbaan is ruimte voor verdere intensivering en verdichting, zowel voor woningen (appartementen), winkels en horeca. Met de vastgoedeigenaren Amvest Projectontwikkeling B.V., Stichting Philips Pensionfonds en Manhave Vastgoed B.V. heeft de gemeente het Masterplan Lijnbaanhoven ontwikkeld. Dit plan voorziet in een levendige binnenstad, met meer appartementen (woontorens) en winkels en stedelijke rustpunten rond de beide Lijnbaanhoven. De expeditiestraten worden deels bebouwd, zodat de uitstraling van deze straten aanzienlijk verbetert. Om de bereikbaarheid van het gebied te waarborgen, wordt voorgesteld op de Aert van Nesstraat het verkeer in beide richtingen gedeeltelijk mogelijk te maken. Zowel voor de huidige als de nieuwe bewoners worden onder de beide hoven parkeergarages van twee lagen aangelegd. Door dit plan zullen ook de verbindende dwarsstraten aantrekkelijker worden voor bezoekers.

Recente resultaten

  • Presentatie Lijnbaanhoven en ruimtelijke uitwerking Visie Lijnbaankwartier in B&W

2008

  • Vaststelling stedenbouwkundig plan Lijnbaanhoven
  • Vaststelling ruimtelijke uitwerking Visie Lijnbaankwartier
    2010-2012

Resultaten in de komende jaren

  • Start bouw projecten Lijnbaankwartier (Coolsingeltoren & Middenzaal, 2e Beurstraverse, Hilton/Fortis, Lijnbaanhoven)

2010

  • Start herinrichting Coolsingel.

Meer informatie over de Coolsingel / Lijnbaankwartier en de toekomst van de binnenstad vindt u op de internetsite over de binnenstad van Rotterdam.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken