regel belastingzaken online

 

De aanslag Gemeentelijke Heffingen ontvangt u begin januari. In 2012 kunt u nog meer online regelen met Gemeentebelastingen.

Gemeentelijke belastingaanslag vroeg op de mat.

Gemeentelijke belastingaanslag vroeg op de mat.

Gemeentebelastingen is vroeg met het versturen van belastingaanslagen. Al vanaf 10 januari vallen de eerste groene enveloppen op de Rotterdamse deurmatten. Voor eind januari heeft het merendeel van de inwoners en ondernemers de aanslag Gemeentelijke Heffingen ontvangen. Een kleine groep ontvangt de aanslag halverwege februari.

Makkelijk en snel
In een nieuwe, vereenvoudigde bijsluiter staat duidelijk wat de reactiemogelijkheden zijn na het ontvangen van de aanslag. Kwijtschelding vragen, bezwaar maken of een taxatieverslag bekijken. Het kan allemaal via internet. Dat gaat eenvoudig en is een snelle manier om gemeentelijke belastingzaken te regelen. Voor mensen die gewend zijn de telefoon te pakken om hun belastingzaken te regelen, is het misschien even wennen. De internetdiensten van Gemeentebelastingen zijn echter zo ingericht dat iedereen er makkelijk zijn weg in kan vinden. Om gebruik te maken van de internetdiensten van Gemeentebelastingen heeft u DigiD nodig. Net als op de website van de landelijke Belastingdienst. Via www.rotterdam.nl/mijnloket kunt u DigiD aanvragen. U heeft uw codes dan binnen vijf dagen in huis.

Meer via internet
In 2012 ontvangt u voor het eerst geen bezwaarformulier bij de aanslag. U kunt namelijk vanaf januari 2012 meer via internet regelen. Zo is de bezwaarmogelijkheid en het aanvragen van kwijtschelding via Mijn Loket op Rotterdam.nl zijn verbeterd. Er staat een duidelijkere toelichting in welke situaties bezwaar zinvol is. En bij een kwijtscheldingsverzoek kunt u de gevraagde vermogenstoets digitaal invullen. Een rekeningnummer doorgeven voor terugbetaling door Gemeentebelastingen kan ook online.

Gespreid betalen
Wie de aanslag niet in één keer wil betalen, kan gespreid betalen in tien maandelijkse termijnen. U moet dan Gemeentebelastingen machtigen om de termijnbedragen automatisch van uw rekening af te schrijven. Ook dit is makkelijk en snel te regelen via internet. Deze machtiging moet binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag bij Gemeentebelastingen binnen zijn, dan wordt de aanslag 2012 in tien termijnen afgeschreven.

Aanvullende informatie

www.rotterdam.nl/mijnloket

Deze pagina is succesvol verzonden

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken