hoofdlijnen

 

Als mainport is Rotterdam een stad van internationale betekenis. Door de stormachtige groei die de economieŽn van AziŽ en Oost-Europa doormaken, neemt de internationale concurrentie tussen stedelijke regio's toe. Vanuit dat gegeven is de positie van de Randstad voor Rotterdam bepalend.

afbeelding

De verschillende partners binnen de Randstad werken al een tijd samen aan ambitieuze toekomstplannen voor het verbeteren van de economische en ruimtelijke structuur. Zij hebben een duidelijke visie ontwikkeld die de Randstad samen brengt en groter maakt - zowel letterlijk als figuurlijk.

De Randstad is op demografisch en economisch gebied uit balans. Rotterdam zal met de modernisering van de economie een flinke impuls geven. Dat betekent dat selectieve migratie tegengegaan wordt; op dit moment verlaten veel hoog opgeleiden de stad terwijl de instroom van veelbelovende jongeren en starters deze uitstroom niet compenseert. De oorzaak is dat het aanbod van woningen en woonmilieus onvoldoende aansluit op de vraag. De komende jaren zet Rotterdam dan ook alles op alles om de fysieke condities te verbeteren en de stad weer tot het sterke, kloppende hart van de regio te maken.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken