doel stadsvisie

 

Missie

afbeelding

Om een nog grotere rol van betekenis te spelen in de internationale concurrentiestrijd tussen stedelijke regio's, moet Rotterdam een strategie volgen die gericht is op de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie én die zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor hoogopgeleide en creatieve werkers. De missie van het gemeentebestuur luidt daarom:

"Bouw aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad"

Deze missie berust op twee pijlers:

  • Sterke Economie: meer werkgelegenheid
  • Aantrekkelijke woonstad: evenwichtiger bevolkingsamenstelling

Beide doelstellingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; om te kunnen leven in de stad moet het er goed wonen zijn en moet er passend werk zijn. Werkgelegenheid ontwikkelt zich op zijn beurt alleen wanneer de stad een aantrekkelijk vestigingsklimaat vormt voor werknemers, met goede woningen inclusief de bijbehorende voorzieningen en buitenruimten: complete woonmilieus die aansluiten bij de wensen van de woonconsumenten.

Deze pagina is succesvol verzonden

Rotterdam
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken